TV der bevæger dig

Familieretshuse har barnet i fokus: Få overblik over det nye skilsmissesystem

Farvel til Statsforvaltningen og goddag til Familieretshuset. Mandag klippede børne- og socialministeren snoren på Familieretshusets hovedsæde i Aabenraa.

Børne- og socialminister Mai Mercado klippede mandag snoren til Familieretshusets hovedsæde i Aabenraa. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Når ægtepar med børn bliver skilt, er intet ved det gamle. Hverken for børnene eller deres forældre. Fra i dag er det også tilfældet rent systemmæssigt – intet er ved det gamle.

- Der bliver et helt andet fokus på børns trivsel. Når forældre går fra hinanden, så er det ikke kun forældrenes verden der bliver anderledes. Barnets verden bliver også markant ændret. De nye tiltag skal sikre, at forandringen bliver så skånsom som muligt for børnene, siger børne- og socialminister, Mai Mercado (K), til TV SYD om det nye skilsmissesystem.

Der bliver et helt andet fokus på børns trivsel.

Mai Mercado, børne- og socialminister, Kons.

Mandag formiddag klippede hun snoren til Familieretshuset i Aabenraa, der bliver hovedsæde for de ni familieretshuse i Danmark.

Det markerer starten på et helt nyt, familieretligt system, der består af to dele: Den administrative myndighed, Familieretshuset, der erstatter Statsforvaltningen, og familieretten, som er en ny enhed i hver byret.

Få overblik over det nye system

 • Familieretshuset
  Den ene del af det nye system er Familieretshuset, der er indgangen til systemet.

  Familieretshuset har tre sagsbehandlingsspor, der passer til familiens behov.

  Grønt spor: De enkle sager, hvor familien har så godt som ingen eller kun begrænset behov for, at myndighederne involveres.

  Gult spor: De mindre enkle sager med familier, som har behov for hjælp ved rådgivning til at dæmpe en konflikt, som endnu ikke er fastlåst, og først, hvis det ikke lykkes en afgørelse.

  Rødt spor: De røde sager, som afgøres i Familieretten, er familier med behov for omfattende involvering af myndigheder for at sikre barnets trivsel.
   
 • Familieretten
  Den anden del i det nye system er Familieretten. Den ligger i byretterne, og her træffer en dommer afgørelse i komplekse sager, hvor konflikten er stor, og hvor der er andre problemer på spil samtidig som f.eks. vold eller misbrug.
   
 • Børneenheden
  Ny enhed, som tager hånd om barnets trivsel. Børneenheden sørger for, at barnet altid har en voksen at snakke med eller spørge til råds.
   
 • Reflektionsperiode
  En skilsmisse påvirker børnene og deres hverdag. Derfor er der fremover, af hensyn til børnene, en refleksionsperiode på tre måneder for ægtefæller med børn, som er enige om at blive skilt.

  Samtidig skal forældrene gennemføre et digitalt rådgivningsforløb. Det er nu obligatorisk for alle forældre med børn under 18 år, der søger om direkte skilsmisse, at gennemgå det digitale forløb ”SES – For børnenes skyld”. Forløbet giver forældrene redskaber til at samarbejde og støtte barnet.
   
 • Ligeværdigt forældreskab
  Enige forældre kan nu dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos dem begge. Forældre med fælles forældremyndighed modtager, som udgangspunkt, halvdelen af børne- og ungeydelsen hver.
Se mere

Fremover bliver familierne mødt individuelt - og ud fra det det behov, de har. De får den rigtige hjælp fra start.

Mai Mercado, børne- og socialminister, Kons.

- Tidligere var børnene informanter i Statsforvaltningen. Nu sætter vi fokus på børnenes trivsel. For undersøgelser viser, at en hård skilsmisse giver børnene dårligere trivsel end deres jævnaldrende, forklarer Mai Mercado, og fortsætter:

- Fremover bliver familierne mødt individuelt - og ud fra det det behov, de har. De får den rigtige hjælp fra start.

Selve behandlingen og opdelingen i Familieretshuset og Familieretten kan du se i grafikken fra Danmarks Domstole nederst i artiklen (klik på linket for at se grafikken i stor størrelse).

Familieretshuset har afdelinger i ni forskellige byer: Aabenraa, Aalborg, Aarhus, København, Nykøbing F, Odense, Ringkøbing, Ringsted og Rønne. Familieretshusets hovedsæde ligger på Storetorv 10 i Aabenraa, hvor Statsforvaltningen indtil i dag havde hovedkontor.

Familieretterne er enheder placeret i de 24 byretter i Danmark.

Alle Folketingets partier star bag det nye, familieretlige system, der blev vedtaget i december 2018.

  Foto: Danmarks Domstole