Fremtidssikret plejecenter

Fremtidens plejecenter skal bygges i Rise ved Rødekro. Det er udset til at danne inspiration for fremtidigt plejecenterbyggeri i Danmark.

Det cirka 140 millioner kroner dyre plejecenter er udvalgt som en af spydspidserne i det nationale udviklingsprojekt Institutioner for fremtiden, som Erhvervs- og Byggestyrelsen samarbejder med KL og Realdania om.

Sammen med Varde er Aabenraa Kommune blandt otte kommuner, der har fået økonomisk støtte til at lave arkitektkonkurrencer.

Plads til 84

Det bliver totalrådgiveren Sahl Arkitekter A/S og ingeniørfirmaerne Triconsult A/S og Oesten Ingeniører og Ark. Aps, der skal bygge det ny Rise Plejehjem, der skal være hjem for 84 beboere, når det står færdigt i 2013.
 
Fremtidens plejehjem i Rise kommer blandt andet til at bestå af mindre boenheder med gårdhaver med forskellige temaer og en centerbygning med et fælles torv.

Arealerne omkring byggeriet bidrager til landsbyfornemmelsen og samspillet med omgivelserne med en sansehave, en lund af frugttræer og åbne grønne arealer.