TV der bevæger dig

Nu er højspændingsledningen en realitet

Ja til forbindelse mellem Aabenraa og Viborg.

Sådan kommer de nye elmaster til at se ud.

Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus har idag givet tilladelse til en ny 400 kilovolt højspændingsforbindelse mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg.

Med tilladelsen kan Energinet.dk nu gå i gang med at fin-planlægge den ny højspændingsforbindelse.

Den nye forbindelse får dobbelt så stor transportkapacitet, som den der er på strækningen i dag. Ledningen står klar i 2014.

Større kapacitet i det jyske eltransmissionsnet er først og fremmest nødvendig for at kunne få mere vindkraft passet ind i elsystemet.