TV der bevæger dig

Skriv hvad du mener - på bloggen

Borgere inviteres til at blogge om lukningen af Vestergade ved Storetorv i Aabenraa

Her er det bjergmarathon ved Storetorv

Debatten om at lukke for bilkørsel fra Vestergade over Storetorv i Aabenraa har stået på i mange år. Nu skal der træffes en beslutning.

Men inden da kan alle borgere give deres besyv med på en blog på kommunens hjemmeside.

Spærret midlertidigt

I sommer blev Storetorv spærret ved Vestergade som et midlertidigt forsøg.

Både før og efter forsøgslukningen har kommunen spurgt de erhvervsdrivende i området om deres syn på en eventuel permanent lukning.
 
 

Skriv hvad du mener

På Aabenraa Kommunes hjemmeside www.aabenraa.dk kan man give sin mening til kende, så kommunen og andre borgere kan få belyst fordele, ulemper og forskellige vinkler på, hvad en eventuel fremtidig lukning betyder.