Snød a-kassen for 70.000 kr.

En undskyldning om at være ordblind var ikke nok til, at en 31-årig mand slap for straf for at udfylde dagpengekortet forkert. Han fik udbetalt 70.000 kr. for meget.

Den 31-årige mand, der er fra Aabenraa-egnen, blev ved Retten i Sønderborg idømt fire måneders betinget fængsel for at have bedraget sin a-kasse for 70.000 kr. gennem 15 måneder.

- Dommeren – og også jeg – lagde vægt på, at manden er ustraffet, så straffen blev gjort betinget. Det kan heller ikke bevises, at han har haft forsæt til at lave bedrageriet, siger senior-anklager Lars Bereck, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

- Han undskyldte sig med, at han er ordblind, og at han har haft svært ved at udfylde dagpenge-kortet, fortsætter anklageren. Dommeren gjorde dog opmærksom på, at netop fordi han er udfordret, har han pligt til at bede om hjælp.

I perioden fra december 2014 til marts 2016 modtog den 31-årig supplerende dagpenge. Han har i de 15 måneder opgivet, at han havde arbejdet 118 timer. Men i virkeligheden havde han arbejdet 508 timer. Det betød, at han havde fået udbetalt 70.000 kr. for meget fra A-kassen.

- Praksis er, at hvis der bedraget for mere end 10-12.000 kr., så udløser det fængselsstraf. Men både dommeren og jeg vurderer, at den 31-årige ikke haft direkte forsæt til at snyde, så straffen kunne gøres betinget, siger Lars Bereck til TV SYD.

De fire måneders fængsel udløses, hvis han i prøvetiden på to år snyder sin a-kasse igen.