Tre udfordringer for den nye miljøminister

Eva Kjer Hansen kan imødese konflikter, når hun skal forene øget vækst i landbruget med beskyttelse af natur.

Eva Kjer Hansen blev søndag udnævnt til både miljø- og fødevareminister og skal derved skræve over to områder, der ofte har været i konflikt.

Her er tre større opgaver, der venter Eva Kjer Hansen, som var fødevareminister fra 2007-2010:

* Beskyttelse af naturen og større vækst i landbruget

Regeringen vil med en vækstpakke bane vej for øget produktion og større frihed i fødevaresektoren, men uden at naturen lider skade.

Den vanskelige opgave bliver at sikre, at Danmark overholder EU's direktiver om beskyttelse af vandmiljø, drikkevand og levesteder for dyr og planter, samtidig med at regeringen vil slække på beskyttelsen af eksempelvis eng- og græsarealer.

Naturen er allerede trængt, viser rapporten Natur og Miljø 2014. 25 procent af de undersøgte arter i den danske flora og fauna er enten forsvundne, truede eller næsten truede. Kun 10 procent af de lysåbne naturtyper er i gunstig bevaringsstatus.

* Lempelser af naturbeskyttelsen

Blå blok har bebudet opgør med gødningsnormer, randzoner og efterafgrøder samt skrotning af forslaget til anden generation af vandplaner.

Vandløbs formål skal i fremtiden især være at sikre afvanding fra landbruget. Den afgående regerings Naturplan Danmark med forbud mod sprøjtning og gødskning på såkaldte paragraf 3-områder rulles tilbage.

Regeringen vil også delvist ophæve planloven, så det bliver lettere at etablere storcentre ved byerne og oprette virksomhed i kystzonen. Planloven overflyttes dog fra Miljøministeriets ressort til den ny erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen.

* Urørt skov

Blå blok foreslog i valgkampen at tage 250 kvadratkilometer statslig skov ud af produktion og lade den ligge urørt hen mod miljølempelser på privat landbrugsjord. Den afgående SR-regering havde "kun" foreslået 30 kvadratkilometer urørt skov.

Det blå forslag kan give større biologisk mangfoldighed af truede arter i statsskovene, uden at regeringen generer landbruget. Prisen for statskassen er dog endnu ikke beregnet.

/ritzau/