TV der bevæger dig

Tyske ambulancer på vej ud af beredskabet

Det tager stadigvæk alt for lang tid før ambulancen er fremme i Kruså- og Padborg-området, og det har tyske ambulancer ikke ændret på.

De tyske ambulancer er for længe om at nå frem til Kruså- og Padborg-området. (Arkivfoto) Foto: Karsten Sörensen

Borgerne i Kruså- og Padborg-området er dårligt stillede, når det drejer sig om ambulancebetjening - så dårligt, at Region Syddanmark nu har planer om at erstatte tyske ambulancer med et dansk beredskab.

Gennem en årrække har ambulancer fra Flensborg været førstevalg ved 112-opkald i området. Beslutningen blev truffet, fordi det tog for lang tid for en ambulance fra Aabenraa eller Tinglev at nå frem.

Tager for lang tid

Det viser sig imidlertid, at det stadigvæk tager næsten et kvarter for en ambulance at nå fra Flensborg til Kruså og Padborg, og det er ifølge politikerne for lang tid.

Det er uacceptabelt, at borgerne i grænseområdet skal have en ringere service en borgerne andre steder i regionen.

Ida Damborg, medlem, Det Præhospitale Udvalg, SF, Region Syddanmark

Region Syddanmark har et overordnet mål om at responstiden i gennemsnit skal være 8 minutter.

De tyske ambulancer er ikke kun lang tid om at nå frem - der er også sprogproblemer, der er problemer med at ambulancerne ikke kan sende EKG-oplysninger til hospitalet fra bilerne, og ambulancerne kører ofte patienterne til Flensborg i stedet for til et dansk hospital. 

Det Præhospitale Udvalg i Region Syddanmark har arbejdet med at løse problemet hele efteråret, og nu ligger der forslag til, hvordan responstiden kan forbedres.

Uacceptabelt

- Og det er nødvendigt, siger Ida Damgaard, SF. Det er uacceptabelt, at borgerne i grænseområdet skal have en ringere service en borgerne andre steder i regionen. Hun peger på, at der bør etableres en akutbil i Tinglev med en med paramedicinere.

Et andet forslag går ud på at flytte et ambulanceberedskab fra Aabenraa til Kruså eller Padborg. Endelig opereres også med den mulighed, at oprette et helt nyt ambulanceberedskab i området.

Uanset om politikerne vælger det ene eller andet forslag, så vil tyske ambulancer i fremtiden komme til at spille en mindre rolle.

Formanden for Det Præhospitale Udvalg i Region Syddanmark, Mads Skau, Venstre, er enig i, at der skal ske justeringer i beredskabet, så borgerne i grænseområdet får bedre muligheder for at blive behandlet hurtigt. 

Udvalget er i øvrigt i gang med at justere beredskabet flere steder. Holsted, Glejbjerg, Årre, Gørding og Agerbæk har også lange responstider.Her er der ligeledes ændringer på vej, som skal sikre at beredskabet er hurtigere til stede ved ulykker og alvorlig sygdom.