TV der bevæger dig

Filsø genskabes - indvielse søndag

01:29

Kl. 13 søndag blev der lukket op for vandet til den nordlige ende af Filsø - 900 hektar sø bliver resultatet.

1 af 2

Så er anlægsarbejdet med at genskabe Filsø overstået - og søndag bliver der lukket vand ind i den nordlige del af søen, som i løbet de kommende måneder vil vokse til landets sjettestørste sø.

Der vil efter indvielsen blive mulighed for at trave ad de anlagte stier og besøge to af de nye udsigtstårne.

Store del af søen har været tørlagt i årvis, men nu er det slut med at dyrke korn og kartofler på søbunden.

Aage V. Jensens Naturfond overtog det 2400 hektar store område i oktober 2010 m.h.p. at genoprette søen, og dermed give fuglelivet i området bedre vilkår.

Her genskabes nu et søareal på over 900 ha omgivet af enge, moser, vandhuller og klithede til glæde for dyr og mennesker. Filsø er sammen med Skjern Å-restaureringen den største naturgenopretning i nyere tid i Danmark.

Det mere end 7 km lange dige langs landkanalen omkring søbunden er blevet udjævnet af gravemaskiner, landkanalen er fyldt op, og pumpestationerne blev standset.

Ude på søbunden er mange afvandingsgrøfter kastet til. Nye små, fremtidige fugleøer er anlagt, og dæmningsvejen, der fører tværs over søen, er blevet forstærket, så den fortsat kan bruges, efter at vandet har fyldt søbassinet.

For at åbne området op for publikum er der anlagt nye vandrestier langs søbredden.

I løbet af sommeren 2012 blev Filsøs sydlige del, Søndersø, fyldt med vand, og fuglene begyndte at indtage de nye fugleøer. Tre af øerne er anlagt 2-300 meter fra dæmningsvejen, så publikum kan få flot udsyn over vrimmelen af vandfugle på de nye refugier.

Filsø var i forhistorisk tid en op til 2.800 ha stor ferskvandssø, kun adskilt fra Vesterhavet af 3 km kuperet klithede. Søen var 8 km lang fra nord til syd og knap 4 km bred. Den var dengang Jyllands største sø, men den var fladbundet og indbød til afvanding, da landvindingstankerne vandt frem i 1800-tallet.

I 1852 blev søens vandstand sænket med lidt over 3 meter. Vandspejlet svandt ind fra 2.185 ha til blot 750 ha, og det efterlod størstedelen af søbunden som enge, hvor der gennem de følgende årtier kunne sælges høslæt-rettigheder til egnens landmænd.

I 1940-1947 blev Filsø endeligt afvandet. Omkring engene på den gamle søbund blev anlagt en landkanal med diger, for at lede alt tilløbsvand udenom og bort fra søen. Hele arealet blev gennemskåret af nye afvandingsgrøfter, og pumpestationer sikrede, at søbunden kunne anvendes som et intensivt dyrket landbrugsområde.

Af den oprindelige Filsø blev der kun to mindre søer tilbage: Fidde Sø på 70 ha i det nordøstlige hjørne og den 2 km lange og 20 ha store sø kaldet Søvig Sund i det sydøstlige hjørne. Indtil afvandingen var der omkring Filsø et rigt fugleliv.

Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden
Hent TV SYDs nye app - seneste nyt lige ved hånden