TV der bevæger dig

Biogas i Billund skal gøres verdenskendt

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) skal bidrage til at sælge ideen om at producere el, varme og gødning.

01:15

Et udsnit af det omfattende anlæg.

1 af 2

Han besøgte fredag det offentlige selskab Billund Vand, der af madaffald fra husholdninger og virksomheder samt slam fra spildevand producerer biogas. Via en gasmotor omdannes biogassen til strøm til el-nette og varme til fjernvarmenettet.

Affaldsprodukterne fra produktionen bliver omdannet til gødning.

Selskabet indsamler madaffald hver anden uge, og husstandene sorterer det selv med en renhedsgrad på 99 procent. Emballage og anden form for husholdningsaffald indsamles særskilt.

Har kørt i mange år

Anlægget i Billund har som det eneste af sin art i verden været i drift siden 1997.

Selskabet er interesseret i at eksportere affaldssystemet til hele verden, og ministerbesøget skal medvirke til at gøre det kendt.

Ole Sohn ser en mulighed for, at borgere kan få mindre udgifter til afhentning af affald, når renovationsselskaber kan tjene penge på at producere energi og gødning.

- Det her er noget, vi andre skal lære af, mener han.

Se selskabets film om anlægget:

Billund Vand Biogasanlæg, Danish