Politi øger hastighed med 20 kilometer i timen - politikere protesterer

Politiet ønsker at øge hastighedsbegrænsningen på en vejstrækning i Billund. Men politikerne vil gerne fastholde den nuværende begrænsning på 60 kilometer i timen.

Sydøstjyllands Politi vil hæve den eksisterende hastighedsbegrænsning på 60 kilometer i timen på den østlige del af Grenevej i Billund til 80 kilometer i timen, skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Det er ifølge kommunen politiets opfattelse, at Grenevejens meget lige forløb, indretning og form betyder, at hastigheden bør være 80 kilometer i timen og ikke de nuværende 60 kilometer.

- Øget støj og risiko for uheld

Men formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget, Simon Nicolajsen Jørgensen (Soc.dem.), stiller sig uforstående overfor politiets ønske om at hæve hastigheden på vejstrækningen.

- Jeg undrer mig meget over, at politiet ønsker at hæve hastigheden på en vejstrækning, der er placeret tæt op af et boligområde. En øget hastighed vil alt andet lige medføre øget støjpåvirkning på de ejendomme, der ligger ud mod vejen, siger han.

- Desuden er der en række ejendomme på sydsiden af vejen, der har direkte udkørsel til vejen, herunder to autocamper-pladser. Den øgede hastighed øger i min optik risikoen for uheld på strækningen, siger Simon Nicolajsen.

I dialog med politiet

Kommunen oplyser, at forvaltningen har været i dialog med politiet omkring fastholdelse af den nuværende hastighedsbegrænsning på 60 kilometer i timen.

- Jeg ved, at forvaltningen har forsøgt at fastholde den nuværende hastighedsbegrænsning, og jeg håber, at vi i Teknik-, Plan- og Kulturudvalget kan være enige om at lægge et politisk pres på politiet for at fastholde den nuværende hastighedsgrænse.

Det er politiet, der fastsætter hastighedsgrænser på det kommunale vejnet, så kommunen kan ikke selv beslutte, hvor hurtigt man må køre på strækningen. 

Sagen er på udvalgsmøde den 13. juni, for medlemmerne af Teknik-,Plan- og Kulturudvalget bliver orienteret om beslutningen, og hvor Simon Nicolajsen håber, der vil være en drøftelse af rimeligheden i beslutningen

- Selvom vi som kommune ikke bestemmer noget, så håber jeg alligevel, at politiet vil være lydhøre overfor vores indvendinger.