Falck får bøde på 30 millioner kroner efter Bios-sag

Det er den hidtil største bøde, der er udstedt i Danmark for overtrædelse af konkurrenceloven.

Falck Danmark A/S har fredag formiddag i Københavns Byret fået en bøde på 30 millioner kroner for groft uagtsomt at have misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester i perioden fra august 2014 til oktober 2015.

Det oplyser specialanklager Niels Dengsø Kjærsgaard fra SØIK, også kaldes bagmandspolitiet.

Sagen strækker sig tilbage til 2014-2015, hvor Bios overtog ambulancedriften i Region Syddanmark fra Falck.

Konkurrencerådet har tidligere afgjort, at Falck havde misbrugt sin dominerende position på markedet til at presse Bios.

Ifølge rådet brugte Falck en fordækt kommunikationskampagne for at skabe uro om Bios og så tvivl om, hvorvidt det kunne løfte opgaven.

Samtidig arbejdede Falck aktivt for at hindre, at ambulancereddere skiftede til Bios. 

Det hollandske selskab havde store problemer med at rekruttere og leve op til sin kontrakt og gik til sidst konkurs i 2016. 

- Det er dybt skadeligt, når en virksomhed misbruger sin dominerende position på et marked. Derfor er vi hos SØIK tilfredse med, at straffesagen mod Falck i dag er blevet afsluttet i Københavns Byret med en bøde på 30 millioner kroner, siger Niels Dengsø Kjærsgaard i en pressemeddelelse.

Ved fastsættelse af bødestørrelsen er der lagt vægt på, at adfærden betragtes som ”en meget alvorlig overtrædelse” af konkurrenceloven. Efter lovgivningen skal der derfor som udgangspunkt udmåles en bøde på ikke under 20 millioner kroner.

Ved bødefastsættelsen er der desuden lagt vægt på, at Falck har samarbejdet med SØIK efter politianmeldelsen, og at Falck har betalt erstatningsbeløb til tredjeparter, herunder blandt andet Region Syddanmark og BIOS, med et samlet beløb på omkring 152 millioner kroner.