Fredericia Byråd bortviser fritstillet kommunaldirektør

Byrådet har mandag aften valgt at bortvise kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe, der i forvejen var fritstillet.

Økonomiudvalget valgte på baggrund af advokatundersøgelsen og de interne afdækninger, der blev offentliggjort den 12. marts, at indlede en bortvisningssag mod Annemarie Zacho-Broe, der har været fritaget fra tjeneste siden 5. januar 2021. 

Det er på den baggrund, at byrådet mandag aften valgte at bortvise kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe. 

Det oplyser kommunen tirsdag formiddag i en pressemeddelelse.

Har været på vej længe

En bortvisning er det mest vidtgående skridt, som en arbejdsgiver kan tage i en afskedigelsessag - og forudsætter, at der sket alvorlige tjenstlige forseelser, som kræver øjeblikkelig handling.

En bortvisning har bl.a. den konsekvens, at udbetalingen af løn og andre goder øjeblikkelig ophører.

- Den formelle procedure med bortvisningen blev sat i gang straks, da undersøgelserne var færdige og blev fremlagt, hvorefter der er sket den krævede høring af modparten, så derfor kommer offentliggørelsen først nu. Bortvisningen er ikke udløst af nye forhold - men bygger på en samlet vurdering af det, som undersøgelserne beskriver, siger borgmester Steen Wrist, (S).

Kommunen indbringes for faglig voldgift

Annemarie Zacho-Broe, hendes fagforening DJØF og advokat Pernille Backhausen afviser, at der er grundlag for en bortvisning.

- Der er intet i undersøgelserne, der placerer fejl i Annemarie Zacho-Broes handlemåde i hverken sagen om salget af byggegrund til borgmesteren eller hendes øvrige forvaltning af sit job. Efter vores opfattelse er der heller ikke grundlag for kritik af, at hun skulle have tilbageholdt oplysninger om rygter om et upassende forhold mellem borgmester Jacob Bjerregaard og hende, siger advokat Pernille Backhausen.

DJØF og advokat Pernille Backhausen vil nu indbringe Fredericia Kommune i en faglig voldgift med krav om, at kommunen opfylder alle krav i Annemarie Zacho-Broes ansættelseskontrakt.

Konstituerede kommunaldirektør

Mandag aften besluttede byrådet også at konstituere Camilla Nowak Kirkedal i stillingen som kommunaldirektør. Camilla Nowak Kirkedal er koncerndirektør for Børn, Unge & Kultur, men hun har siden den 5. januar 2021 været fungerende kommunaldirektør.

Konstitueringen på kommunaldirektørposten efterlader et job som chef for børn-, unge- og kulturområdet, og derfor har byrådet konstitueret Vibeke Kinch som koncerndirektør for Børn, Unge & Kultur.

Vibeke Kinch har tidligere været direktør for Børn og Kultur i Fredericia Kommune. En stilling hun forlod i september 2014 for at blive kommunaldirektør på Fanø. Denne stilling fratrådte hun den 1. oktober sidste år.

Vibeke Kinch har første dag i Fredericia Kommune lige efter påske – tirsdag den 6. april 2021.