Alle kommuner følger med i millionkrav mod Fredericia

Fredericia Kommune bortviste og politianmeldte kommunaldirektøren som led i borgmesterskandalen. Nu begynder en voldgift mod kommunen.

Tirsdag begynder en faglig voldgift, hvor Fredericias tidligere kommunaldirektør kræver tæt på tre millioner kroner fra kommunen. Sagen kan få meget stor principiel betydning. 

quote

Hvis hun får pengene, så vil andre kommuner være mere tilbageholdende med at fyre folk uden løn.

Roger Buch, kommunalforsker

I foråret 2021 blev Annemarie Zacho-Broe bortvist uden at få halvandet års løn med sig, som hun ifølge sin kontrakt havde ret til. Desuden forlanger hun 100.000 kroner i tort, fordi kommunen også anmeldte hende til politiet.  

Byrådet bortviste Annemarie Zacho-Broe, efter en advokatundersøgelse viste, at kommunale regninger var betalt uden dokumentation. 

Samtidig var der mistanke om, at hun havde en intim relation til den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard, og at det skulle have gjort dem inhabile. Alt dette har Annemarie Zacho-Broe og hendes fagforening DJØF afvist. 

Alle kommuner følger med

Ifølge kommunalforsker Roger Buch er det ikke kun i Fredericia, man følger sagen tæt. Han mener, at sagen er meget principiel og vil blive fulgt i alle kommunerne. 


- Normalt får kommunale topchefer et millionbeløb, når de bliver opsagt, også selv om de har fejlet. Fredericia Kommune forsøgte så at fyre Annemarie Zacho-Broe uden at give hende en krone, men det finder DJØF sig ikke i. Hvis hun alligevel får pengene, så vil andre kommuner nok være endnu mere tilbageholdende med at fyre topchefer uden løn, siger Roger Buch. 

Straffesag er droppet

I sidste uge afgjorde Statsadvokaten, at der ikke rejses tiltale om den påståede intime relation og den mulige inhabilitet. Det gav jubel hos DJØF, men Roger Buch lægger vægt på, at der er forskel på en straffesag og en voldgift. 

- Statsadvokatens afgørelse betyder ikke, at kommunen automatisk taber voldgiften. Det er et helt andet system, hvor der ikke er de samme krav til bevisførelse, som der er i en straffesag, siger Roger Buch. 

I en straffesag er det nemlig ikke nok, at anklagemyndigheden kan sandsynliggøre, at den sigtede er skyldig. Her skal skylden være hævet over enhver tvivl. Der stilles andre krav til bevisførelsen i en voldgift.

Seks dommere skal afgøre sagen

De fleste civile tvister afgøres ved en domstol, men voldgift er en anden og hurtigere mulighed. Det kræver, at parterne er enige om, at deres strid skal afgøres ved en voldgift. 

Har parterne indgået aftale om, at en bestemt tvist eller eventuelle fremtidige tvister i et bestemt retsforhold skal afgøres ved voldgift, indebærer aftalen, at tvisten ikke skal løses af domstolene, men derimod af den ved parternes aftale etablerede voldgiftsret.

Seks dommere skal afgøre tvisten ved voldgiften. Der er afsat hele seks dage til at høre vidner med mere, inden der falder en afgørelse fredag den 24. juni.