Ingen tiltaler mod Fredericias tidligere borgmester og kommunaldirektør

Efter en omfattende efterforskning er det vurderet, at der ikke kan rejses tiltale mod borgmester Jacob Bjerregaard og tidligere kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.

Der bliver ikke rejst tiltaler mod Fredericia Kommunes tidligere borgmester, Jacob Bjerregaard (Socialdemokratiet) og kommunens tidligere kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

8. december 2020 forlod Jacob Bjerregaard posten som borgmester og dagen efter begyndte skandalesagerne at rulle.


Først omhandlede det den tidligere borgmesters køb af en byggegrund, og at han i den forbindelse skulle have misbrugt sin stilling som borgmester til at sikre sig ejendommen.

Noget tid efter bliver kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe først hjemsendt og senere fyret i forbindelse med "en intim og inhabilitetsskabende relation" - som politiet omtaler det - mellem hende og Jacob Bjerregaard.

Men nu har statsadvokaten i Viborg altså truffet en afgørelse om, at det ikke under en straffesag kan bevises, at de to har gjort sig skyldige i grove eller oftere gentagne forsømmelser eller tilsidesættelse af deres pligter.

Derudover har man i efterforskningen også vurderet, at der ikke er sket noget strafbart i forbindelse med byggegrunds-sagen. 

Omfattende efterforskning

Ifølge Sydøstjyllands Politi er det en omfattende efterforskning, der ligger til grund for afgørelsen.

Politiet har foretaget afhøringer af cirka 35 vidner - her i blandt flere medlemmer af Økonomiudvalget i Fredericia Kommune.

Også de to sigtede, Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe, er blevet afhørt.

Bilag fra Fredericia Kommune samt sms og e-mail-korrespondancer har også været en del af efterforskningen, mens der også har været foretaget ransagning af de sigtedes bopæle og elektroniske medier.

På baggrund af den efterforskning har Sydøstjyllands Politi ikke fundet sikre beviser for, at der er grundlag for en tiltale. 

Anklagemyndigheden må kun rejse en straffesag, hvis det vurderes, at der er tilstrækkelige beviser til, at den sigtede vil blive dømt.

Inhabilitetsskabende relation

Dermed er der altså tale om to sager, som ikke har noget med hinanden at gøre.

Efterforskningen af sagen mod Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe har centreret sig om to spørgsmål:

Har der været en så intim relation mellem de to, at det har medført inhabilitet. og et heraf afledt straffeansvar efter straffelovens paragraf 157 og kommunestyrelseslovens paragraf 61.

Det anden spørgsmål centrerer sig om, hvorvidt de to sigtede ikke underrettede Økonomiudvalget om en anonym mail, der adresserede rygterne om en intim relation.

- I forhold til mistanken om en intim og inhabilitetsskabende relation mellem de sigtede, så er afgørelsen udtryk for, at der ved gennemgangen af sagens oplysninger ikke er fundet bevis for, at der har været en sådan relation mellem de sigtede, at dette har medført inhabilitet, eller at de herigennem har pådraget sig et straffeansvar, oplyser chefanklager Michael Møller Hansen fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det handler de to sager om

1) Fredericia Kommunes tidligere borgmester Jacob Bjerregaard var anmeldt for misbrug af offentlig hverv i forbindelse med, at han og hans hustru i 2016 købte en byggegrund af Fredericia Kommune.

2) Der var endvidere sket anmeldelse om mulig overtrædelse af kommunalstyrelsesloven og straffelovens paragraf 157, der begge omhandler habilitet. Denne sag handler om en, ifølge anmelderen, for tæt relation mellem Jacob Bjerregaard og den forhenværende kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe. Køb af byggegrund

Derudover er efterforskningen af sagen om Jacob Bjerregaards køb af en byggegrund standset.

Sagen drejer sig om, at den tidligere Fredericia-borgmester skulle have misbrugt sin stilling som borgmester til at sikre sig ejendommen. 

Der er ikke oplysninger i sagen, som peger på, at behandlingen af salget skulle være sket ud fra usaglige hensyn eller i øvrigt skete til andet end markedsprisen eller sædvanlige vilkår, lyder det fra politiet som begrundelse for, at sagen er droppet.

Ifølge chefanklager Michael Møller Hansen, er der ikke en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. 

- Det er også vurderingen, at selv hvis efterforskningen fortsætter, vil det ikke føre til, at den tidligere borgmester eller nogen anden kan sigtes i sagen. Der er ved vurderingen også lagt vægt på, at begge forhold må antages at være strafferetligt forældede, fortæller han.