Det lokale supermarked har omsætningsfremgang med lukkede grænser

Dagligvareforretninger i hele TV SYDs område sælger flere af de varer, som mange normalt henter i grænsebutikkerne. Det viser ny rapport.

De hjemlige butikker og supermarkeder har omsætningsfremgang med lukkede grænser.

Normalt bygger debatten om grænsehandelens konsekvenser for de hjemlige dagligvareforretninger på skøn over, hvor stor omsætningen i grænsebutikkerne syd for grænsen er – og hvor mange afgift-indtægter, som den danske stat går glip af – og hvor mange job, som kunne skabes, hvis grænsehandlen kunne flyttes hjem.

Lukningen af grænsen til Tyskland i foråret som følge af covid-19 giver for første gang en forbrugsbaseret opgørelse af danskernes grænsehandel. Tidligere grænsehandelsanalyser har været baseret på spørgeskemaundersøgelser og dermed risiko for en væsentlig grad af usikkerhed.

Analysen viser, at det hjemlige salg af fem normalt typiske grænsehandelsvarer er steget med over det dobbelte af den samlede dagligvarehandel fra 2019 til 2020.

Det drejer sig om sodavand, øl, vin, spiritus og slik, hvor omsætningen er steget med 11-14 procent fra 2019 til 2020 mod kun fem procent for den samlede dagligvarehandel.

En del det stigende salg skyldes udover manglende mulighed for grænsehandel, at de danske cafeer og restauranter har været lukket på grund af corona-restriktioner.

En geografisk opdeling af stigningen i omsætningen for nydelsesmidler i de hjemlige butikker viser, at jo tættere på grænsen, desto større stigning i omsætningen af nydelsesmidler (øl, vin, spiritus, alkoholsodavand, cider, cigaretter, røgtobak, sodavand, chokolade og slik).

Konkret er salget af nydelsesmidler i Region Syddanmark steget næsten tre gange så meget som det tilsvarende salg i Region Nordjylland og Region Hovedstaden.

Salget af nydelsesmidler i Region Syddanmark steget næsten tre gange så meget som det tilsvarende salg i Region Nordjylland og Region Hovedstaden.
Salget af nydelsesmidler i Region Syddanmark steget næsten tre gange så meget som det tilsvarende salg i Region Nordjylland og Region Hovedstaden.

Det mærkes også hos Løvbjerg i Fredericia, hvor købmand Carsten Lindberg har oplevet mere end en fordobling af salget af sodavand i maj måned sidste år.

- Vi havde regnet med øget salg, når grænsen blev lukket, men vi blev overraskede over mængden. Vi har måttet ansætte flere deltidsmedarbejdere svarende til omkring fire fuldtidsmedarbejdere. De ekstra kræfter er både anvendt til ekstra arbejde i butikken og ekstra timer ved kassen, siger Carsten Lindberg.

Om analysen