Aftale på plads om at løsne kommunale områder fra statens styring

Folkeskoleområdet i Esbjerg Kommune er en del af en række velfærdsaftaler om at fjerne statens regulering, som regeringen nu har fået flertal til at indgå.

Regeringen har nu indgået de første aftaler, der skal danne grund for de såkaldte velfærdsaftaler, som skal fjerne mest muligt statslig og kommunal regulering for fire kommuners dagplejer, daginstitutioner og folkeskoler.

Aftalerne blev bebudet i statsminister Mette Frederiksens åbningstale - og nu er et flertal i Folketinget på plads.

Aftalerne betyder, at medarbejdere og ledere i fire kommuner fritages fra hovedparten af den statslige og kommunale regulering på dagtilbuds- og folkeskoleområdet i de kommende tre år. 

Det er regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om.

De deltagende kommuner forpligter sig til at sætte dagtilbud og folkeskoler fri fra kommunale dokumentationskrav.

På folkeskoleområdet er Esbjerg Kommune med sammen med Holbæk Kommune, og på dagtilbudsområdet er det Helsingør Kommune og Rebild Kommune.

Forsøgene skal løfte kvaliteten af velfærden og arbejdsglæden hos medarbejderne. Der vil stadig være enkelte krav. De såkaldte hegnspæle dækker for eksempel over, at forældrebetalingsloftet i dagtilbuddene fastholdes, og folkeskolen stadig skal være gratis, samt at børn og elever med særlige behov har ret til den nødvendige støtte i dagtilbuddene og folkeskolerne.

- Al den styring, som vi hen over de senere årtier har pålagt skoler og daginstitutioner, går ud over arbejdsglæden og lægger bånd på fagligheden. Det var ikke hensigten, men det er ikke desto mindre resultatet. Hver enkelt regel kan være god nok. Men den samlede mængde duer ikke. Vi giver mulighed for at starte på så godt som et blankt stykke papir. Det er et nybrud, og jeg kan næsten ikke vente med at se, hvad de finder på derude for at gøre hverdagen bedre for børnene og skabe bedre dagtilbud og skoler, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, (S).

Kommunerne skal nu på tilsvarende vis vedtage en omfattende fritagelse fra eksisterende kommunal og lokal regulering for de omfattede institutioner, der omfattes af velfærdsaftalerne.

- Vi havde gerne set, at alle 98 kommuner havde fået mere frihed til at løse opgaverne på børne- og undervisningsområdet, for der er mange statslige og kommunale regler og bureaukrati, der i dag tager tid og laver benspænd i dagligdagen. Den socialdemokratiske regering har dog kun ønsket at give friheden til to kommuner, og det er selvfølgelig bedre end ingen, siger Ellen Trane Nørby, børne- og undervisningsordfører for Venstre, valgt i Sønderborg.

Det er ambitionen, at erfaringerne fra velfærdsaftalerne efterfølgende kan anvendes som inspiration i arbejdet med at tegne stregerne for fremtidens velfærdssamfund.