Her vil borgerne gerne sortere køkkenaffald

Projekt i Tjæreborg ved Esbjerg viser, at folk er villige til også at sortere køkkenaffaldet fra. Mange kommuner vil lære af erfaringerne.

Ida Fink Nordby er en af de omkring 3.000 beboere i Tjæreborg. Hun har nu en lille brun spand med en papirspose i. Til køkkenaffaldet. Hun har også fået en stor brun spand, der nu står udenfor huset sammen med de andre spande til plastik og glas, haveaffald, papir og almindeligt affald.

- Ja, lige først tænkte jeg, at nu fik vi så endnu en spand, men det hele er faktisk gået så fint og uden problemer, siger hun.

Projektet har delt Tjæreborg op i fire dele. Så beboerne skal sortere køkkenaffaldet på fire forskellige måder. I løbet af det år som projektet varer, vil man så prøve at finde frem til den bedste løsning. Foreløbig går det godt.

- Folk har taget vældigt godt imod projektet her i Tjæreborg.  Vi har allerede fået hævet den samlede genanvendelse fra 38 procent til 50 procent sådan som det nationale mål er for år 2022. Så det er flot, siger Anders Kronborg, socialdemokratisk formand for teknik- og byggeudvalget i Esbjerg.

Køkkenaffaldet fra Tjæreborg blev tidligere brændt af i det store kraftvarmværk sammen med anden affald. Men nu bliver det kørt til biogasanlægget i Billund og udnyttet der. Det sparer en masse i CO2-regnskabet.

- Jeg er glad for at kunne bidrage til et bedre miljø, siger Ida Fink Nordby.

Projektet har vakt stor opmærksomhed i en række andre kommuner. For kun få kommuner har  sortering af køkkenaffaldet, men mange vil gerne begynde på det. Snart kan de lære af erfaringerne fra Tjæreborg og flere kigger allerede nu "over skulderen"for at se, hvad de kan gøre.

Miljøstyrelsen har bidraget med 1 mio. kr. til projektet, der slutter til september.

På Esbjerg Kommunes hjemmeside kan du læse meget mere om projektet, og om hvad borgerne i Tjæreborg skal gøre afhængig af hvilket område af byen de bor i.