K: Hovsa-løsning i Esbjerg

De konservative langer nu ud efter Kristendemokraternes krav om at Strandingsmuseet i Thorsminde skal reddes af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Kravet blev til en del af Finansloven for 2011.  

De Konservatives erhvervsordfører Carina Christensen vil nu rette henvendelse til kulturminister Per Stig Møller.

- Så vi kan få en garanti for, at Esbjerg ikke får problemer ud af sammenlægningen. En sammenlægning, de hverken har bedt om eller umiddelbart har interesse i at være en del af,? siger hun. 

 

Uønsket opgave

Strandingsmuseet bliver lagt ind under Fiskeri-og Søfartsmuseet i Esbjerg i en fire-årig periode og får en ekstra statslig bevilling på 400.000 kroner om året. Men Fiskeri- og Søfartsmuseet er stærkt utilfreds med opgaven. Leder af museet i Esbjerg, Morten Hahn Pedersen, kalder sammenlægningen for fagligt irrelevant. Desuden undrer han sig over bevillingen, der slet ikke svarer til opgavens størrelse.  

Kulturminister skal af med flere penge

Carina Christensen er enig og siger:

- Fiskeri- og Søfartsmuseet føler sig med rette som ofre for en hovsa-løsning. Det er ikke fagligt relevant at beskæftige sig med strandingsgods ? og derfor er en sammenlægning med Strandingsmuseet ikke nogen oplagt løsning. Jeg vil bede kulturministeren garantere, at Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg ikke bliver ringere stillet - hverken økonomisk eller driftsmæssigt - som konsekvens af sammenlægningen, siger Carina Christensen.