Spareøvelse fører til firedages arbejdsuge

500 medarbejdere på jobcenteret i Esbjerg kan afvikle arbejdsugen på fire dage og få en ugentlig fridag fredag.

Fire dage på arbejde - tre dage fri. Sådan ser arbejdsugen ud for de fleste ansatte på Jobcenter Esbjerg inden længe.

Forventningen hos kommunalpolitikerne og kommunens ledelse er, at man ved at holde jobcentret lukket om fredagen kan spare driftsomkostninger - altså el, vand, varme og så videre. Om to år er det meningen, at ordningen skal rulles ud til alle kommunens administrative medarbejdere, og når den gør det, forventes den firedages arbejdsuge at give en årlig besparelse på 3,5 mio. kr samlet.

Ikke længere besparelsesprojekt

Ole Gregersen, tillidsrepræsentant for magistre i Esbjerg Kommune, arbejder selv i kommunens jobcenter, og han mener faktisk, at det ikke længere er et besparelsesprojekt. 

- Nu er det egentligt for at skabe nogle andre rammer, som kan give et bedre arbejdsmiljø, fortæller Ole Gregersen, der har oplevet en overvejende positiv tilgang til projektet fra medarbejdernes side.

- Mange er glade for at kunne gøre nogle andre ting i deres fritid. Andre har dog også udtrykt bekymring for, om de kan nå at hente børn, og i det hele taget få hverdagen til at hænge sammen med længere arbejdsdage, siger Ole Gregersen, der fortæller, at man allerede nu ved, at det bliver en frivillig ordning, som medarbejderne kan vælge til og fra. 

Anette Bøhlers er en af de medarbejdere, som får tilbuddet om en firedages arbejdsuge. Hun er beskæftigelsesrådgiver i jobcenteret og kan kun se fordele ved ordningen.
- Jeg tænker, at det bliver rigtig dejligt. Jeg er selv en af dem, der har overstået små børn og vil i forvejen gerne møde tidligt. Jeg synes, det er dejligt med en weekend på tre dage, siger hun til TV SYD.

Borgmester: Til gavn for alle

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er sikker på, at forsøget er til gavn for både borgerne og medarbejderne.     

- Vi kan holde længere åbent på ugens fire første dage, og medarbejderne får mere fleksibilitet med en fridag, siger han til TV SYD.

- Vi har så valgt, at det skal ske i en god åben proces med parterne her i løbet af det næste års tid. Så man finder en god løsning. Så det først bliver indført i hele kommunen fra 2022, så der er lidt tid til at arbejde med tingene, uddyber han.

Esbjerg er den kun anden kommune i Danmark, der forsøger sig med en kortere arbejdsuge. Odsherred Kommune på Sjælland var først med en firedages arbejdsuge. Her er det et treårigt forsøg, mens det i Esbjerg er et to-årigt pilotprojekt. Begge steder skal medarbejderne formodentlig fordele 35 timer fra mandag til torsdag. De sidste to timer er såkaldte kompetencetimer, som medarbejderne selv disponerer over.

Nu er der nedsat et forhandlingsudvalg bestående af tillidsrepræsentanter og ledelse, der skal tale sig til rette om modellen. I alt får jobcenterets 500 medarbejdere tilbuddet om den firedages arbejdsuge. På nuværende tidspunkt har 15 medarbejdere til kendegivet, at de ikke ønsker at deltage i ordningen.