Større valgdeltagelse i Esbjerg

Esbjerg, som ved sidste kommunalvalg havde en meget lav valgdeltagelse, kan glæde sig over, at markant flere har stemt. Kl. 18 var stemmeprocenten i Esbjerg 56 - mod 49,6 pct. i 2009.

På tre valgsteder var der end flere end 60 pct. som havde stemt kl. 18. Det var Vestervangsskolen, Hjerting Skole og Guldager Forsamlingshus.

Det fortæller TV SYD live-blogging-side,hvor du kan følge med i valg-slaget direkte.