Uenighed om eliteklasser

De bedst begavede børn bliver samlet i en eliteklasse i Esbjerg. Men skolerejseholdets formand mener, at opdeling af stærke og svage elever er skadelig.

Lige børn leger bedst.

Det har man taget konsekvensen af på Blåbjerggårdskolen i Esbjerg. For at styrke de faglige talenter har skolen i et år haft eliteklasser i 7-9. klasse for særligt begavede eller motiverede elever.

- Her er det kutyme, at man har tingene i orden og afleverer til tiden. Hvis ikke, så kigger læreren måbende på en. Det er en anden moral, der lægges for dagen, og forventningerne er tårnhøje, siger skoleinspektør Laust Poulsen fra Blåbjerggårdskolen.

Eneste eliteklasse

Skolen er den eneste folkeskole i landet, som har lavet klasser for bogligt stærke elever, og de begavede elever rejser helt op til 50 kilometer for at få ekstra udfordringer i undervisningen.

Der er fokus på de bogligt stærke elever efter, at der nu lyder helt nye toner fra LO-formand Harald Børsting. Han ønsker et opgør med ligemageri. I stedet skal skolen i højere grad styrke de stærkeste elever, så de trækker de svage med op.

Rejsehold: Uheldigt at opdele

Formand Jørgen Søndergaard fra regeringens skolerejsehold er enig i, at dygtige elever er med til at trække svage elever med op, men han mener, at det er uheldigt, hvis skolen opdeler de svage og stærke elever.

- Vi ved fra udenlandske undersøgelser, at hvis de mindre begavede børn eller dem, som ikke er bogligt interesseret, hele tiden går sammen, så får man en selvforstærkende effekt, som ender med, at de svage elever får for lidt ud af skolen, siger Jørgen Søndergaard.

Styrker miljø på skole

Selvom eleverne på Blåbjerggårdskolen er opdelt på den særlige Da Vinci Linje og en almindelig linje, så føler Laust Poulsen, at de dygtige elever styrker hele miljøet på skolen.

- For eksempel, hvis en elev har et særligt talent for at være konferencier og kan spille klaver og deltage i skolens rytmiske orkester. Dem, der tør at stå frem, dem kan andre elever spejle sig i, siger skoleinspektøren.

Han mener, det er vigtigt at fokusere på at styrke de bogligt stærke elever.

- Vi har en forpligtelse over for alle elever. Jeg synes, at vi i en årrække har ladet stå til på de dygtige elevers bekostning. I vores lille land har vi ikke råd til at lade ét eneste talent gå til spilde, ikke ét, understreger Laust Poulsen.

Har reddet familie

Efter sommerferien begynder 60 elever på skolens Da Vinci Linje. Mange af eleverne kommer langvejs fra for at gå i en klasse, hvor de ikke keder sig og bliver anset som mærkelige af deres jævnaldrende.

- En forælder sagde, at vi havde reddet hele familien. Et barn, som var begyndt at gå i sort og nitter og lukkede sig inde, blev pludselig glad og åbent igen. Det er en stor fornøjelse at se dem blomstre op, siger Laust Poulsen.

Minister vil nedsætte udvalg

Jørgen Søndergaard fra skolens rejsehold mener dog, at man vil styrke både svage og stærke elever ved at inddele dem på en helt anden måde:

- Vi anbefaler, at eleverne kan vælge mellem forskellige linjer. For eksempel sproglinjer, it-linjer eller idrætslinjer. Hvis eleverne vælger efter interesse, så er de mere motiverede. På den måde forhindrer man også en niveaudeling af eleverne ud fra evner.

Undervisningsminister Tina Nedergaard (V) vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at give de begavede elever bedre betingelser.

Sådan bliver man elev på Da Vinci-linien