Unikt projekt: Fugle skal lokkes væk

Fredede terner har bygget reder på taget af firmaet IAT på Esbjerg Havn. Nu vil forsker fra Aarhus Universitet lokke dem væk i specielt dansk projekt

Det er ikke set før i Danmark. Men seniorforsker på Aarhus Universitet, Thomas Bregnballe, mener, at det kan lade sig gøre.  

- Det skal ske ved, at vi bruger lokketerner og ved at afspåille ternernes stemmer, når de etablerer deres koloni i foråret, siger han.

Forskeren har - i samarbejde med Nationalpark Vadehavet, DOF (Dansk Ornitologisk Forening) og Esbjerg Havn - udset sig en havnemole ganske tæt på firmaet.

- Her kan fuglene pendle mellem deres føde, som de finder i Vadehavet og molen her uden at klatte på bygninger, biler eller folk, siger Thomas Bregnballe.

Hans tro på succes bygger på et nogenlunde tilsvarende projekt i staten Oregon i USA. Her lykkedes det faktisk at flytte den kinesiske topterne og dermed redde en af de mest truede ternearter i verden.

På taget af IATs store lagerhal har både hav- og fjordterner bygget reder. Fordelen for dem er, at de her er beskyttede fra for eksempel mink og ræve. Og som flok kan de hrtigt advaret hinanden og forsvare sig, hvis flyvende fjender som for eksempel stormmåger og råger angriber deres unger. Til gengæld er vinden heroppe på taget, der rager 13-14 meter op over molen, ofte voldsom og til tider blæser en rede simpelthen væk.  

Både hav- og fjordternebestanden er ret lille. De er derfor fredede. Beskyttet af EUs fuglebeskyttelsesdirektiv. Omkring halvdelen af Vadehavets bestand af de to ternearter har slået sig ned her på lagerbygningens tag eller andre steder på Esbjerg havn.

Projektet  forventes at koste 250.000 kr.  IAT regner med, at Esbjerg Havn, der ejer det jordlod IAT har bygninger på, betaler.

Thomas Bregnballe, Nationalpark Vadehavet og DOF håber at kunne begynde projektet næste forår, når ternerne går i gang med en ny parringssæson.