F-16-fly fik defekt allerede under starten

Den foreløbige rapport om det kontrollerede styrt 27. oktober, som en pilot og et F-16-fly fra Flyvestation Skrydstrup gennemførte, afslører ikke, hvad der forud gik galt.

Forsvarets Flyvehavarikommission har netop offentliggjort rapporten på Forsvarets hjemmeside.

Det var allerede under starten, at piloten på et F-16-jagerfly fik at vide af kontroltårnet i Skrydstrup, at der var problemer med landingsstellet, og at der kom røg fra flyet.

Venstre hovedhjul var sprængt, og en del af landingsstellet hang cirka en halv meter under hjulet.

Piloten med kaldenavnet "HED" endte med at skyde sig ud med katapult og lade F-16-jageren styrte i Vesterhavet nær Rømø.

Havarikommissionen har indsamlet de tilgængelige informationer om flyvningen – blandt andet vedligeholdelsesstatus på det havarerede fly, konfiguration og vægtfordeling, vejrforhold, pilotens uddannelses- og helbredsstatus, startbanens tilstand med videre.

Flyvehavarikommissionen har også adgang til vragdelene, der nu er blevet hævet.

De faktuelle forhold og de hidtil analyserede informationer giver i sig selv ikke nogen afklaring på årsagsrækkefølgen og svar på, hvad der i første omgang forårsagede problemerne med landingsstellet. Havarikommissionens vurdering er, at de bjærgede vragdele giver et godt grundlag for videre efterforskning og afklaring af årsagen til havariet.

På baggrund af havariet har Forsvaret iværksat midlertidige forebyggende foranstaltninger. Det drejer sig blandt andet om ekstra inspektion af bestemte dele af understellet. Ingen af disse inspektioner har dog givet anledning til ændringer i Flyvevåbnets operationsmønster.

Den endelige havarirapport forventes færdig i slutningen af april næste år.