TV der bevæger dig

Jager Fanøs historie med metaldetektorer

Amatørarkæologer tilknyttet Sydvestjyske Museer går på jagt med metaldetektorer i et område nord for Sønderho på Fanø. De er på jagt efter Fanøs historie.

Sønderho er måske ældre end de 700-800 år, som historikerne hidtil har troet. Foto: Mikael Kongevang

Området optræder på det ældre præcise kort over øen fra 1820. Det kaldes for Bye Tofter og Gammeltoft.

- Stednavne af denne type kendes fra mange steder i landet. De betegner tidligere beboede område, og når man afsøger dem med metaldetektor, finder man næsten altid genstande fra perioden 700 - 1200 e. Kr. ? altså vikingetiden og ældre middelalder. Hvis det viser sig også at være tilfældet her, føjer vi en helt ny dimension til Fanøs historie, udtaler museumsinspektør Morten Søvsø, der er leder af Arkæologi ved Sydvestjyske Museer.

Historikere har dateret Sønderho og Nordby til den sene middelalder ? det vil sige 1300-1400 tallet. Byerne skulle være anlagt af ripensere som fiskerlejer.

- Det vil derfor være et scoop, hvis vi kan finde spor af bebyggelse fra før den tid.

- Der er flere andre spændende marknavne, også på Fanøs nordlige halvdel, som bør undersøges, men nu begynder vi her og ser, hvad vi finder, noterer Morten Søvsø.

Undersøgelsen bliver udsat, hvis det kommer til at regne meget.

 

FAKTA

Sydvestjyske Museer har ifølge museumsloven det arkæologiske ansvar i Esbjerg, Fanø og Billund Kommuner. Fanø Kommune og Sydvestjyske Museer har indgået en aftale pr. 1 januar 2014 om en basisbevilling, som betyder, at museet udfører en række ekstraopgaver på Fanø inden for undersøgelser, udviklingstiltag og formidling.

 

Mere kultur