Kommune ansætter rådgiver til borgere med dårlig økonomi

Fredericia Kommune ansætter gældsrådgiver, der kan vejlede borgere om deres privatøkonomi og hjælpe med at afvikle deres gæld.

Det er social- og beskæftigelsesudvalget i Fredericia Kommune, der har besluttet at ansætte en økonomi- og gældsrådgiver i senior- eller flexjob. 

Med ansættelsen af en økonomisk rådgiver vil borgere af egen drift eller med henvisning fra andre afdelinger i kommunen kunne få hjælp til at få overblik over deres udgifter og indtægter og få lagt et fornuftigt budget. Den økonomiske rådgiver vil samtidig kunne hjælpe med at lægge en plan for afvikling af gæld og indgåelse af aftaler med kreditorer.

- Jeg er rigtig glad for, at der har været bred opbakning til ideen om at etablere en gældsrådgivning for borgere, der oplever økonomiske vanskeligheder. Vi kan alle sammen risikere at blive ramt af sygdom eller arbejdsløshed og komme i økonomiske vanskeligheder. Det kan være svært at overskue, hvis man også kæmper med andre problemer. Hjælp til at få overblik over og planlægge ens økonomi kan være forskellen på at komme ovenpå igen eller være tvunget til at gå fra hus og hjem, siger byrådsmedlem Inger Nielsen, (DF), som står bag forslaget.

Rådgiveren skal være et supplement til de økonomiske rådgivningstilbud, der eksisterer i forvejen i blandt andet Frivilligcenter Fredericia, Jobcenteret, Boligforeningerne i Sønderparken og Korskærparken og Din Indgang.