Løvfrøen får luksuriøse forhold

Nyt naturprojekt i Fredericia giver gode levevilkår for løvfrøer og stor vandsalamander.

 

Et stort EU støttet naturprojekt bliver i dag indviet på Trelde Næs. Formålet med projektet er, at genskabe en sund og livskraftig løvfrøbestand, sikre en god biodiversitet og samtidig skabe gode oplevelser for kommunens borgere.

Løvfrøen var næsten uddød i Fredericia Kommune. Derfor har kommunen indsamlet løvfrø æg fra nabokommunerne, som nu er opdrættet og sat ud i området.

Der er blevet oprenset og etableret 35 padde-søer og naturen, den bliver plejet af heste, køer og får.

Men det er ikke kun løvfrøen der kommer til at leve i området ved Trelde næs. Der er også stor vandsalamander og spidssnudet frø, som også er omfattet af EU - Habitatdirektivet om særlig beskyttelse.

Per Ravn, biolog, om projektet, der skal hjælpe løvfrøerne. (Var.: 0.37 min.)