TV der bevæger dig

Løvfrøen får luksuriøse forhold

Nyt naturprojekt i Fredericia giver gode levevilkår for løvfrøer og stor vandsalamander.

02:28

Løvfrøen har god grund til at glæde sig

1 af 2

00:37 Luk video

Et stort EU støttet naturprojekt bliver i dag indviet på Trelde Næs. Formålet med projektet er, at genskabe en sund og livskraftig løvfrøbestand, sikre en god biodiversitet og samtidig skabe gode oplevelser for kommunens borgere.

Løvfrøen var næsten uddød i Fredericia Kommune. Derfor har kommunen indsamlet løvfrø æg fra nabokommunerne, som nu er opdrættet og sat ud i området.

Der er blevet oprenset og etableret 35 padde-søer og naturen, den bliver plejet af heste, køer og får.

Men det er ikke kun løvfrøen der kommer til at leve i området ved Trelde næs. Der er også stor vandsalamander og spidssnudet frø, som også er omfattet af EU - Habitatdirektivet om særlig beskyttelse.

Per Ravn, biolog, om projektet, der skal hjælpe løvfrøerne. (Var.: 0.37 min.)

00:37 Luk video

 

 

Mange steder i Danmark er der blevet gravet nye vandhuller til løvfrøen, eller også er gamle vandhuller blevet renset op. Løvfrøens tilbagegang er derfor stoppet, og den findes nu i over 500 vandhuller. Nogle steder er den endda gået voldsomt frem, f.eks. på Als.

 

Kilde: Naturstyrelsen

Læs mere om løvfrøen her:

Mest sete på tvsyd.dk