Motorvej ved Fredericia spærres i tre uger

Der skal lægges ny asfalt på motorvejen mellem Skærup-krydset og Fredericia, og det lukker den del af motorvejen i nattetimerne.

Fra d. 17. august til 7. september bliver der lagt ny asfalt på strækningen mellem motorvejskryds Skærup og motorvejskryds Fredericia i sydgående retning på E45 Østjyske Motovej.

Det betyder, at motorvejen spærres i nattetimerne, og trafikanterne bliver i stedet ledt mod Kolding. Det oplyser Kirsten Bæk fra Vejdirektoratet til TV SYD.

Det betyder en rejsetid på ca. 9 minutter ekstra.

I dagtimerne vil strækningen være åben med en hastighedsrestriktion på 80 km/t efter følgende tidsskema:

mandag til torsdag fra kl. 06 til kl. 18:30.

fredage fra kl. 06 til kl. 20

lørdage fra kl. 08 til kl. 18

søndage fra kl. 10 til kl. 20