TV der bevæger dig

Raffinaderi får klager over lugt

Flere borgere i Fredericia har natten til torsdag klaget over lugtgener fra Shells raffinaderi i byen.

04:13

Shell har nu igen fået klager over lugtgener fra deres raffinaderi i Fredericia.

1 af 2

Natten til torsdag har Shells raffinaderi i Fredericia modtaget klager over lugt fra spildevandsanlægget. Første klage ramte Shell kl. 1 i nat og siden er yderlige fire klager kommet til.

Miljøstyrelsen har bedt Shell om en redegørelse samtidig med, at man lægger pres på virksomheden med yderligere krav.

Men det er ikke første gang, Shell får klager over lugt. I juli måned i år fik Shell en indskærpelse fra Miljøstyrelsen. Denne indskærpelse blev til på baggrund af omkring 50 fredericianere, som havde klaget over lugtgener fra raffinaderiet.

Lugten skulle angiveligt have stammet fra en spildevands-rensnings-anlæg, og Shell fik besked på, at årsagen til lugten skulle fjernes omgående. Det er nemlig en del af virksomhedens miljøgodkendelse, at der ikke må være væsentlige lugtgener i omgivelserne omkring Shell.