Skyldig for kemikalieudslip går fri

Den skyldige for et omfattende kemikalieudslip på Arla i Taulov 17. december sidste år går fri, fordi politiet ikke kan bevise, hvem der begik hærværket.

- Vi er kommet til den konklusion, at udslippet på Arla skyldtes en forsætlig handling. Nogen har skruet på hanerne og lukket kemikalierne ud med vilje. Men vi kan ikke sikkert nok bevise, hvem der har gjort det, oplyser politifuldmægtig Lise Hebsgaard, Sydøstjyllands Politi.

Politiet har frafaldet sigtelsen for groft hærværk mod en tidligere ansat. Han var afskediget, men ikke fratrådt, da udslippet af natriumlud, salpetersyre og myresyre skete.

Ikke andre sigtelser

Politiet vil ikke rejse sigtelser mod andre.

- Det giver sagens beviser ikke grundlag for. Men fremkommer der på et tidspunkt nye oplysninger, kan sagen jo stille sig anderledes, oplyser politifuldmægtig Lise Hebsgaard.

Kemikalieudslippet 17. december udløste en storalarm. Udslippet på mejeriet udviklede sig til en kemikaliesky, der spredte sig til et større område, der også omfatter boliger. Området blev afspærret, og motorvejen ved Taulov blev lukket i flere timer i begge retninger.

Arla vil ikke benytte sig af retten til at klage over anklagemyndighedens afgørelse.