Sønderjysk fotograf maler naturfænomenet sort sol på husgavl i København

På Vesterbro i København har fotograf Søren Solkær sat sit aftryk på hovedstaden ved at forevige naturfænomenet. Værket er til minde om genforeningen.

Det er ikke kun i Sønderjylland, at 100-året for genforeningen bliver markeret og fejret.

På Vesterbro i København har den sønderjyske fotograf Søren Solkær på en tom husgavl i Tøndergade skabt et værk, der er en kærlighedserklæring fra Sønderjylland til hovedstaden.

Værket forestiller naturfænomenet sort sol, hvor flokke på op mod en million stære mødes og tegner fascinerende mønstre på himlen over marsken.

Sort sol er i Danmark hovedsageligt et sønderjysk fænomen, eftersom de dansende stære primært kan opleves i netop vores område af landet.

Dette skyldes, at stærene kommer til marsken for at finde føde som stankelbens- og gåsebillelarver, som der er flest af i de fugtige græsmarker, som den jyske marsk består af.

Kunstværket i tusmørket på Vesterbro i København.
Kunstværket i tusmørket på Vesterbro i København.
Foto: Søren Solkær

Derfor er det heller ikke helt tilfældigt, at det netop er himmelballetten, som værket tager udgangspunkt i.

- Visionen er at præsentere københavnerne for et magisk øjeblik fra marsken, siger Søren Solkær, der er opvokset i Blans ved Sønderborg.

Hvad er sort sol?

Sort sol kan ses om foråret eller om efteråret, når stærene samles i store flokke i blandt andet marsken. Stærene kommer fra landene omkring Østersøen og fra Norge. Sort sol opstår lige før stærene går ned til jorden for natten. Her laver de store flokke, som kan bestå af op mod én million stære, mønstre på himlen.

- Værket er et motiv fra mit projekt "Black Sun", hvor jeg er vendt tilbage til min barndoms landskab i Sønderjylland for at fotografere fænomenet sort sol. Herfra har jeg de seneste fem år skabt grafiske billeder af landskabet og de store stæreflokke, der i foråret og efteråret udfører deres sort sol-ballet om liv og død, siger han.

Gavlmaleriet bliver officielt indviet torsdag i næste uge, hvor blandt andet Søren Solkær og Tønders borgmester, Henrik Frandsen (Tønder Listen), også vil være til stede.

Her kan du opleve sort sol: Råbe å, Ribe Kammerslusen, haderslev, Rømø øst, Lakolk sø, Rømø dæmningen, sølsted mose, Tøndermarsken, Tinglev Mose, Mjang Dam
Her er nogle af de steder, hvor man kan opleve sort sol i Sønderjylland.
Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD