TV der bevæger dig

Hjemmeværnet skal afløse 125 betjente ved grænsen

Hjemmeværnet kan frigøre 125 politibetjente fra grænsekontrol. Yderligere 40 betjente trækkes også hjem, så i alt 165 betjente frigøres til almindelig politiarbejde i deres egne kredse.

Hjemmeværnet er parate til at stille med mandskab ved grænsen, hvis de får brug for det.

Hjemmeværnet skal bidrage med 125 årsværk ved grænsen, mens yderligere 40 politibetjente kan trækkes hjem til politikredsene, fordi grænsekontrollen neddrosles.

Dermed kan 165 betjente forlade den dansk-tyske grænse.

Hjemmeværnet vil være under politiets ansvar og ledelse, og Hjemmeværnet vil gennemføre et målrettet uddannelsesprogram i regi af politiskolen.

Det er i dag besluttet at indsætte Hjemmeværnet ved grænsen for at hjælpe politiet med den midlertidige grænsekontrol i forbindelse med flygtninge- og migrationssituationen.

 

Hjemmeværnets personale vil ikke være bevæbnet eller komme til at udføre opgaver, som kræver politimyndighed, for eksempel i forhold til at håndtere frihedsberøvede personer.

- Det er en særlig situation, vi står overfor, og derfor er det også en vigtig opgave, som vi her beder vores hjemmeværnsfolk om at udføre. Jeg har fuld tiltro til, at Hjemmeværnets dygtige mænd og kvinder kan løse opgaven – ligesom de løbende gør for politikredsene på forskellig vis. Altid med stor professionalisme og effekt, siger forsvarsminister Peter Christensen  (V) i en pressemeddelelse.

Hjemmeværnet assisterede politiet 1.364 gange i 2015 med en lang række opgaver over hele landet. Støtte til grænseindsats med færdselsregulering og kontrol af køretøjer og personer ligger tæt op ad de opgaver, som Hjemmeværnet i forvejen løser for politiet.

 

Hjemmeværnet støtter allerede politiet ved grænsebevogtningen med blandt andet overvågning til søs og i luften og med logistik på jorden.