Elever genhuses, mens skoler renses for PCB

To skoler i Horsens skal renses for miljøgiften PCB. På den ene bliver de ældste elever genhuset i pavilloner i tre måneder, mens arbejdet står på. Også i Haderslev skal elever genhuses, mens PBC fjernes.

På landsplan mener man, at 60 skoler ? og op mod 20.000 boliger har for høje værdier af PCB (Poly-Chlorede Biphenyler).

PCB er et blødgøringsmiddel, der findes i en lang række materialer. Stoffet, der bl.a. kan være kræftfremkaldende ved voldsom og længere tids påvirkning, blev brugt i perioden 1950-1977, indtil det blev forbudt.

Loven foreskriver, at der skal laves en handlingsplan, hvis der måles over 800 nanogram PCB i en kubikmeter luft.

Tre måneder

I Horsens er der målt for høje værdier på Torstedskolen og Dagnæsskolen. På Torstedskolen er der fundet PCB i fugerne ? og her kan arbejdet med at fjerne giftstoffet ske i sommerferien, skriver Horsens Folkeblad.

På Dagnæsskolen er der PCB i fuger og gulvbelægningen. Derfor må seks klasser genhuses i pavilloner, mens arbejdet finder sted til foråret. Det ventes at vare tre måneder.

Pyskisk påvirket

I Haderslev Kommune har der konstateret for høje PCB-værdier på flere skoler: Skolen ved Stadion i Haderslev, Over Jerstal Skole, Lagoniskolen og Bregnbjergskolen i Haderslev.

På Skolen ved Stadion har PCB?en i luften betydet dårlig psykisk arbejdsmiljø for lærerne. Tanken om at have opholdt sig i åre

vis i den helbredsskadelige luft har påvirket dele af lærerstaben, fortæller Tina Bangsø til DR Syd.

- Den største utryghed er, at nogen af vores kolleger har fået at vide, af deres læge, at de ikke må opholde sig i de lokaler. Det er godt at det bliver taget alvorligt, men man bliver jo bekymret over konsekvenserne på lang sigt, siger hun.

I september blev de høje koncentrationer målt ? og siden har man forsøgt at få tallet ned. Men forgæves. Derfor genhuses specialskolens elever efter juleferien.