TV der bevæger dig

F 16-piloter træner i at flyve i mørke

I de næste uger træner piloter på Flyvestation Skrydstrup i at flyve i mørke - og det betyder, at beboerne omkring flyvestationen vil opleve støj i aften- og nattetimerne.

Normalt flyver F 16 mest i dagtimerne - men i disse uger trænes piloterne i mørkeflyvning.

Læs også F16 øver natflyvning i Skrydstrup

Frem til påskeugens begyndelsen træner Fighter Wing Skrydstrup flyoperationer i mørke. Størstedelen af fly-aktiviteterne flyttes derfor fra dagtimer til aften- og nattetimer. 

Det kan medføre støjgener for beboerne omkring flyvestationen, men træning i mørke er vigtig, da missionerne rundt omkring i verden flyves på alle tider af døgnet – også i mørke.

Derfor skal piloterne have fløjet et vist antal timer om natten, for at de kan være klar til de opgaver, de skal løse.

Fredag, lørdag og søndag er der ingen mørkeflyvninger.

Flyvningerne i aften- og nattetimerne er en årligt tilbagevendende aktivitet i Skrydstrup. 

Læs også F-16 fly har i årevis overskredet støjgrænser

 

 

Mest sete på tvsyd.dk