Forsinkede støjberegninger endelig klar: Men borgere ved stadig ikke, hvad der skal ske med deres hjem

Efter halvandet år er Forsvarsministeriet endelig klar med beregninger, der viser, hvor meget de nye F-35 kampfly larmer. De får stor betydning for naboerne til Flyvestation Skrydstrup.

På torsdag kommer Forsvarsministeriet med de støjberegninger, der viser, hvor meget de nye F-35 kampfly larmer. De får stor betydning for hvilke naboejendomme, der vil blive tilbudt at blive frikøbt fra deres huse og hvem, der har en bolig, der skal støjsikres. 

Men ministeriet kan endnu ikke sige, hvilke ejendomme der skal støjsikres og hvilke, der skal eksproprieres. Det bekymrer naboerne til flyvestationen Mette Lysbeck og Søren Karst.  

- Altså vi ved jo intet, og det er jo vildt frustrerende, siger Mette Lysbeck. 

Til borgermøde med blandende følelser

Hun og ægtemanden Søren Karst ser frem til torsdagens borgermøde med blandede følelser. 

- Vi er flere gange blevet inviteret til borgermøde for at skulle høre om de støjberegninger, men så har de alligevel ikke kunnet udtale sig om det. Nu håber vi selvfølgelig, der er nogle troværdige beregninger, for vores ejendom ligger i støjzone-området, siger Søren Karst.

Mette Lysbeck og Søren Karst er landmænd og driver en gård med lidt over 300 malkekvæg. Da de købte deres ejendom, havde de udsigt til lidt skov, og den, følte de, tog noget af støjen. Men nu er skoven væk, og de frygter, hvordan deres dyr vil reagere, hvis støjen bliver værre. 

- Altså hvis en ko eller kvie på mellem 400 og 700 kilo pludselig vender om, så er det den, der er den stærkeste, siger Søren Karst. Ægteparret frygter ulykker, og de kan ikke se, at de kan drive en gård med dyr så tæt på flyvestationen. 

- Det er meget frustrerende at have en virksomhed og ikke vide, om man er købt eller solgt, siger Mette Lysbeck.

Naboer håber på norsk model 

I Norge har de allerede F35-kampfly. Der er huse, der ligger så langt som 15 kilometer fra flyvestationen blevet støjsikret.

Agnes Rosenlund er formand for Foreningen Flyvestation Skrydstrups naboer. Hun håber, at Norges kompensationsmodel bliver den samme i Danmark.

- Altså det, der er sket i Norge, er jo lidt anderledes, end det Forsvarsministeriet i første omgang har meldt ud. Men vi ved, at repræsentanter fra ministeriet har været i Norge og se på, hvordan de har håndteret kompensationen til husejerne i området, så vi håber rigtig meget på, at Forsvarsministeriet tager den norske model til sig, siger Agnes Rosenlund.  

Støjberegninger F-35 kampfly:

I knap halvandet år har borgerne i Skrydstrup og omegn ventet på beregningerne, som er blevet udskudt flere gange: 

  • I juni 2016 besluttede et flertal i Folketinget, at der skulle købes 27 nye F-35 kampfly - dengang sagde daværende forsvarsminister Peter Christensen fra Venstre, at flyene ikke vil overstige støjgrænsen, og at der derfor ikke ville være behov for hverken at støjsikre eller ekspropriere ejendomme. 
  • I december 2017 kom det frem, at Forsvarsministeriet i to år havde tilbageholdt en rapport, der viser, at flyene vil overskride støjgrænsen. Så gik Forsvarsministeriet i gang med at lave nye støjberegninger. 
  • I december 2018 skulle de nye beregninger have været fremlagt, men ministeriet var endnu ikke klar.
  • Torsdag den 10. april bliver de nye støjberegninger fremlagt for de berørte borgere.