Forsvaret forsinker PFAS-oprensning

Påbud om undersøgelse i Haderslev forsinkes i årevis. Forsvarets manglende indsats mod forurening kan udsætte miljøet og mennesker for en risiko, siger Rigsrevisionen.

I juli 2022 sendte Haderslev Kommune et påbud om at undersøge PFAS-forureningen på Skrydstrup Flyveplads. I mange år forud var der PFAS i det skum, Forsvaret har brugt ved brandøvelser, og kommunen vil have undersøgt grundvandet og jorden.

Men det har lange udsigter, for Forsvaret ønsker ikke at følge påbuddet. 

I stedet har Forsvarsministeriet sendt en 28 sider lang klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som først forventer at træffe en afgørelse i juni 2024, altså to år efter påbuddet. Det giver frustrationer i Haderslev.

quote

Det er voldsomt frustrerende

Carsten Leth Schmidt, Slesvigsk Parti, formand for Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev.

- Det virker lidt som om, at Forsvaret vil vinde tid i forhold til, at vi har en voldsomt svær opgave. Det er teknisk vanskeligt, og der skal penge til at undersøge forureningen. Samtidig er det voldsomt frustrerende, at det tager flere år at få behandlet Forsvarets klager, mens vi står i et limbo herude, siger Carsten Leth Schmidt, som er formand for Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev.

Unødig risiko

Kommunen forventer at følge en undersøgelse af PFAS op med et påbud om at fjerne forureningen.

- Forureningen kan jo brede sig i undergrunden, og det vil vi være helt sikre på, om den gør. Også for at forhindre, at det bliver dyrere end højst nødvendigt, siger Carsten Leth Schmidt, som er medlem af Slesvigsk Parti.

Forsvarets indsats mod PFAS har generelt været ”meget utilfredsstillende”, skriver Rigsrevisionen i en rapport fra april 2023.

quote

Carsten Leth Schmidt, som er formand for Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev

Rigsrevisionen i beretning om PFAS-håndtering

Statsrevisorerne skriver, at ”Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats mod PFAS har været meget utilfredsstillende i perioden 2007-2021” og at ”indsatsen på flere områder har været utilstrækkelig og langsommelig. Konsekvensen er, at miljøet og menneskers sundhed kan have været udsat for en unødig risiko.”

Kendt trussel i mange år

PFAS er svært at nedbryde og kaldes derfor ”evighedskemikalier”. Der er tegn på, at det i større mængder kan påvirke vores immunforsvar, lever og kolesteroltal.

Ministeriet har siden 2015 kendt til PFAS i Skrydstrup og siden 2018 på Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Dele af de områder er forpagtet ud til landmænd, og midt i 2022 orienterede ministeriet to landmænd om, at der var fundet PFAS på de dyrkede arealer.

En undersøgelse af PFAS forsinkes i to år, fordi Forsvaret har klaget over kommunens påbud. Det er frustrerende, siger Carsten Leth Schmidt, som er teknik- og klimaudvalgsformand i Haderslev.
En undersøgelse af PFAS forsinkes i to år, fordi Forsvaret har klaget over kommunens påbud. Det er frustrerende, siger Carsten Leth Schmidt, som er teknik- og klimaudvalgsformand i Haderslev.

Rigsrevisionen skriver, at Forsvaret først informerede forpagterne i gennemsnit fire år efter, den konstaterede forurening blev omtalt i en rapport.

Ministeriet oplyste i 2022, at Forsvaret først året før fik viden om, at PFAS kan optages i græs og husdyr. Men ifølge Rigsrevisionen er det ikke korrekt. Allerede i 2010 holdt Forsvarets materieltjeneste og bygningstjeneste et møde, hvor man ifølge referatet talte om, at PFAS-stoffer udgør en risiko for mennesker og ophobes i miljøet.

Skal forsvare luftrummet

Haderslev Kommune forventer, at forureningen kan undersøges på ni måneder, fordi man længe har kendt til problemet, mens Forsvaret mener, at det nærmere vil tage tre et halvt år.

quote

Det er kritisk, at det tager så lang tid

Hans Kristian Skibby (DD), formand for Folketingets miljøudvalg

Forsvaret mener også, at kommunens undersøgelsespåbud kan blive ”uforholdsmæssigt dyrt”, og at Haderslev Kommune derfor kan pådrage sig et erstatningskrav.

Desuden mener Forsvaret, at man bør vente på teknologiske fremskridt, før man sætter gang i hele den omfattende indsats.

En oprensning af PFAS kan ifølge Forsvaret også ”forhindre eller udgøre væsentlige gener for flyvestationens drift, herunder suverænitetshåndhævelse af Danmarks luftrum”. Et andet sted i klagen mener Forsvaret dog, at undersøgelser ”kan tilrettelægges sådan, at de ikke udgør væsentlige gener for flyvestationens drift”.

Påbud på stand by

De seneste par år har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ofte klaget over påbud vedrørende forurening. Det viser en aktindsigt, som TV SYD har fået fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Arkivfoto.
Arkivfoto.
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Alene i 2022 modtog nævnet fem omfattende klager fra styrelsen. Blandt andet klagede Forsvaret over Aalborg Kommunes påbud om at stoppe med at forurene Limfjorden med PFAS, der stammer fra Aalborg Flyvestations sigteøvelsesplads.

Forsvaret klagede også over, at Viborg Kommune krævede en genetablering af beskyttet natur på Flyvestation Karup.

Formand: Sæt tempoet op

Man bør kunne håndtere PFAS hurtigere, også i Skrydstrup. Det siger formanden for Folketingets miljøudvalg, Hans Kristian Skibby (DD).

- Det er kritisk, at det tager så lang tid i nævnet, og man kunne også godt forvente og forlange, at Forsvaret handlede hurtigere, siger han. 

TV SYD har forgæves forsøgt at få et interview med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).