Ny stabschef glæder sig til honningkager

Den nye stabschef, som tirsdag tiltrådte i Danske Division på Haderslev Kaserne glæder sig til opholdet i Sønderjylland - og til honningkager.

Oberst Torben Aage Lund tiltrådte tirsdag. Han afløser oberst L.B.K. Nielsen, som forlod Danske Division med udgangen af november.
Den nye stabschef er 53 år og bor i Lyngby.

Honningkage og pølser

- Sønderjylland er ikke nyt for mig, da dele af min familie udspringer fra området, siger T. Aa. Lund. Jeg ser frem til opholdet i Haderslev, samarbejdet med lokalområdet, og ikke mindst honningkager, godt brød og pølser, smiler den nye chef.

Fra internationale operationer

Torben Aa. Lund har blandt andet været chef for Jydske Dragonregiment og for Den Danske Bataljonskampgruppe i Kosovo.

- Jeg kommer nu fra en stilling i Task Force Afrika, der midlertidigt har været oprettet i Forsvarskommandoen med henblik på at bidrage til oprettelsen af en permanent organisation i Forsvarskommandoen, der kan varetage forsvarets bidrag til internationalt sikkerhedssamarbejde.

- Mit hovedområde siden midten af 90?erne har således været fokuseret mod forsvarets internationale operationer.