TV der bevæger dig

Nyt trafiklys skal forbedre sikkerheden i belastet kryds i Haderslev

Det uheldsbelastede kryds mellem Christian X?s Vej og Aastrupvej i Haderslev bliver fra idag  mere sikkert at færdes i.

H.P. Geil forventer, at der vil blive 60 pct. færre uheld i det belastede kryds.

Siden 2000 er der sket 7 uheld i krydset.

Formanden for Udvalget for Plan og Miljø, H.P. Geil, tror på, at den statistik vil blive reduceret kraftigt efter i dag, hvor det nye kryds er blevet tændt.

- Vi forventer en nedgang i antallet af ulykker på 60 % med det nye lyssignal, siger formanden for Udvalget for Plan og Miljø, H.P. Geil.

Som noget nyt er lyssignalet i krydset videostyret.

Det betyder, at kameraer på toppen af masterne registrerer, når der kommer trafik, og derefter skifter til grønt.
De er indstillet sådan, at bilister undgår opbremsning, når de kører med den tilladte hastighed.