TV der bevæger dig

På fossil-jagt i grusgraven

[size=2]En gang om året bliver der skrabet et lag af den gamle lergrav i Gram. Bulldozeren fjerner alt det, der er gravet i det seneste år. [/size]

01:55

Bulldozeren fjerner alt det, der er gravet i det seneste år.

1 af 2

Det er en begivenhed som vi på museet altid ser frem til i spænding. Måske afdækker gravemaskinen denne gang et nyt hvalskelet?!

Det er endnu ikke sket, men der har været et par isolerede fund af enkelte hvalknogler.

Efter gravemaskinen bliver det museets gæsters tur. I de senestete år har museets gæster stået for de spændende fund, når de går på fossiljagt i lergraven. Sidste år blev der endog anerkendt to danekræ i blandt de fund som museets gæster indleverede til museet.

Mere kultur