Protest mod gæstgivergård som ruin

Bygningen har stået tom i årevis og ventet på at blive revet ned. Den er blevet yderligere ramponeret efter en storstilet dramatisk politiøvelse. Fole Gæstgivergård er blevet landsbyens skamplet. Nu skal den væk, kræver borgerne i byen.

Faldefærdig

Fole Gæstgivergård blev købt af ejeren Kennard Beyer for at den skulle rives ned og erstattes af et menighedsrådshus. Men efter knap 10 år står den faldefærdige bygning stadig midt i landsbyen.

10.000 usælgelige huse

Statens Byggeforskningsinstitut opgjorde i 2007 antallet af "usælgelige" huse i landdistrikterne til ca. 10.000. Kommunerne har fået 150 mill. kr. til at få nogle af disse huse revet ned. Haderslev kommune, hvor Fole Gæstgivergård hører under, har modtaget 1,3 mill. kr. Endnu har kommunen dog ikke prioriteret, hvilke huse der ønskes nedrevet for dette beløb.