Tidslinje klarlægger kommunes indsats på omstridt botilbud

Haderslev Kommune har udarbejdet en tidslinje, der skal vise, hvad kommunen har gjort for at få styr på forholdene på Odinsgård i de seneste to år.

Samtidig med at Haderslev Kommune leder med lys og lygte efter en ny leder til Odinsgård i Vojens, har kommunen udarbejdet en tidslinje over de ting, der er blevet sat i værk på Odinsgård i de seneste to år fra kommunens side.

Der har stået en strid kuling om botilbuddet, især efter at TV 2 har bragt et meget kritisk dokumentarprogram om botilbuddet, der blandt andet viste, at en af beboerne havde ligget i 5 kvarter og råbt efter hjælp. Læs mere her.

Vi har sendt tidslisten til Eva Naur, der er lektor med speciale i socialret på Aarhus Universitet.

- Det er tydeligt, at fokus undervejs bliver på at få skærmet og støttet medarbejdere, der har mødt meget krævende pårørende. Jeg vil håbe, at der er foretaget grundige undersøgelser af, om de pårørende indledningsvis havde grund til at være kritiske over for den pleje og omsorg, der blev leveret til enkelte, eller alle, beboere på Odinsgård, og det er svært at se, hvad man har gjort i den henseende.

- Jeg kan dog se, at der faktisk bevilges ekstra timer til en borger og ansættes en støtteperson, så der er jo noget, der tyder på, at man har erkendt, at den pleje og omsorg, personalet har været i stand til at levere inden for de fastsatte rammer, ikke har været tilstrækkelig, siger altså lektor Eva Naur fra Aarhus Universitet.

Kommunen har ikke sat datoerne på de enkelte tiltag, men de er listet i strengt kronologisk orden, og vi viderebringer dem, som de er sendt til os fra Haderslev Kommune.

ÅrOverskriftTiltag iværksat
2021MuusmannMuusmann bestilles til at undersøge og afrapportere forholdene på Odinsgård til medarbejdere, ledelse og pårørende.
Kritik og handleplanDer etableres en følgegruppe, der følger op på handleplaner (bestående af ledelse, myndighed, pårørende, medarbejderrepræsentanter og FTR for SL på Odinsgaard). Der afholdes møde i følgegruppen på Odinsgård, hvor der arbejdes på en handleplan, som botilbudsleder Susanne Drost har udarbejdet. 2. møde med pårørende leder fremlægger handleplan. Mødes med kritik og spørgsmål fra pårørende. De udtrykker manglende tillid.
Leder får fratrædelseSamtidig med at pårørende giver udtryk for mistillid, er der ledelsesudfordringer. Leder tager på ferie uden, at der er styr på Odinsgård – indgås fratrædelsesaftale med leder.
Krisepsykolog og ArbejdstilsynMedarbejdere truer med opsigelse pga. samarbejde med pårørende og dårligt arbejdsmiljø – medarbejdere sendes til krisepsykolog, og eksternt firma leverer pædagogiske medarbejdere, når pårørende er i huset. Leder af eksternt firma ansættes på deltid, og der indgås aftaleforløb med arbejdstilsynet for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
Ekstratimer og coronaDer bevilges ekstra timer til en borger, og der ansættes en støtteperson hertil. Covid 19 udfordrer vagtplanen på hele Odinsgård.
2022Corona og opsigelserSygemeldinger, Covid 19 og opsigelser og fratrædelser udfordrer driften af Odinsgård.
GenopretningsplanAfdelingsleder udarbejder en genopretningsplan.
Ny teamlederRekrutterer teamleder (nyoprettet stilling), til tiltrædelse den 1. februar 2022.
Ny lederRekruttering af botilbudslederstillingen, med tiltrædelse den 1. marts 2022. LEV deltager i ansættelsesforløb.
ArbejdstilsynetOpfølgning med Arbejdstilsynet om aftaleforløbet. Der aftales længere tid til at arbejde med den, og fristen udsættes til 1. oktober 2022.
Politiske orienteringLedelsen holder oplæg for Social- og Sundhedsudvalget.
Opfølgning på genoprettelsesplan12.12 seminar for ledelse og supporter, som opfølgning på forårets seminar og fremdrift af genopretningsplan
Kursus for medarbejderneKursus for alle medarbejdere gennem UC Syd om ”magt, etik og omsorg”.
Opsigelse af støtte til to borgereOdinsgaard opsiger støtte til to borgere i hus F pga. pårørendesamarbejde og dets påvirkning af arbejdsmiljøet for medarbejderne.
2023CoolJobsCare indsættesCoolJobsCare overtager opgaven hos to borgere i hus F, der fortsat bor i bolig med egen lejekontrakt i to boliger på Odinsgaard.
Aktivitets- og Trivselsudvalg Møde med pårørenderåd og følgegruppe, hvor det besluttes at nedlægge Odinsgaards pårørenderåd og i stedet oprette et Aktivitetsog Trivselsudvalg
Politisk orienteringPaw Jensen og Christiane oplæg om situationen på Odinsgård for Social-og sundhedsudvalget
TilsynVarslet tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed. Uanmeldt tilsyn fra Arbejdstilsynet
Grøn SmileyGenbesøg fra Arbejdstilsynet en måned efter, hvor der gives en grøn smiley.
Møde med pårørendeTrivsels- og aktivitetsudvalget holder første møde med pårørende repræsentanter.
Bestilling af undersøgelseForvaltning bestiller en forundersøgelse ved advokatfirma Norrbom Vinding af om Mathias Hansen er / har været udsat for omsorgssvigt
MinistyregruppeAfdelingsleder nedsætter mini-styregruppe, som dagligt gør status.
ForvaltningstyregruppeAfdelingschef nedsætter forvaltningsstyregruppe, som følger Odinsgård tæt med ugentlige statusmøder.
Mistænkt medarbejder ud af vagtplanForvaltningsledelse aflytter lydfiler. Mistænkt medarbejder udgår af vagtplan og opsiger selv sin stilling.
Leder sygemelder sigBostedsleder sygemelder sig på ubestemt tid. Der laves plan om ledelsesmæssige dækning af Odinsgård. Der følges op på sygemelding. Sygemelding fortsætter resten af ansættelsestiden.
InformationsmøderDer afholdes orienteringsmøder for medarbejdere og pårørende.
OpfølgningsmøderOpfølgningsmøde med leder af Odinsgård, afdelingsleder, værge, far og partsrepræsentant.
AktindsigtHaderslev Kommune modtager aktindsigt fra TV2 på bekymringshenvendelser om Odinsgård.
Workshop om forråelseWorkshop 1 (ud af flere, planlagt i foråret) med medarbejdere fra Odinsgård og Etikos om kommunikation og forråelse.
Politisk orienteringSHU orienteres om TV2 plan for udsendelse og at der er planlagt konkrete optagelser ved en aften.
Whistleblower interviewesMedarbejder fra Odinsgaard har henvendt sig til kommunens whistleblower ordning.
Genopretning forsøgesHenvendelse fra Afdelingschef til Socialtilsynet – sparring om hvordan vi får fat i mulig forråelse og uacceptabel adfærd og tone hos enkelte medarbejdere.
Orientering sættes i gangForvaltning modtager resultater fra forundersøgelsen. Orienteringsproces sættes i gang, og starter op politisk den 5.9.
Uro fortsætterFlere medarbejdere af de er hjemvendt fra ferie i hus B og andre huse, sendes til coach og/eller krisepsykolog. Nattevagt sygemelder sig. En pårørende fortæller til personalet, at de agter at gå til TV2, da de syntes at området er skåret meget ned.
Kilde: Haderslev Kommune