Hver tredje springer egen læge over - og det koster kassen

For mange ringer til lægevagten i stedet for at gå til egen læge. Derfor har Region Midtjylland lavet en kampagne for at få borgerne til at bruge egen læge mere.

Bedre brug af de praktiserende læger betyder højere kvalitet i behandlingen, færre udgifter og en bedre udnyttelse af lægekapaciteten.

Lægevagten kun er beregnet til pludselig opstået sygdom og til skader, der ikke kan vente, til vores egen læge kan tage imod. Alligevel tyder meget på, at mange bruger lægevagten lidt for ofte. 

I en spørgeundersøgelse Region Midtjylland har fået lavet blandt brugere af lægevagten, er der mange forklaringer på, hvorfor hver tredje af os springer egen læge over og i stedet ringer direkte til Lægevagten.

Nogle patienter forklarer, at de ikke ved, hvor længe deres egen læge svarer på telefonen. Andre forventer, at det er for svært at komme igennem på telefonen hos deres egen læge. 

For at give borgerne bedre viden om brug af lægevagten har Region Midtjylland, som borgerne i Horsens og Hedensted hører hjemme i,  gennemført en kampagne i samarbejde med de praktiserende lægers organisation, PLO Midtjylland.

Kampagnen har haft overskriften ”Din egen læge er bedst – brug lægevagten med omtanke” - og der er bl.a. sendt en folder ud til alle hustande.

Der er også lavet en lille film, som fortæller om, hvad din egen læge kan hjælpe med: