Se listen: Her har de det laveste sygefravær

Nye tal viser, at de cirka 4.000 ansatte i Hedensted Kommune har landets 4. laveste sygefravær. En fokuseret indsats siden 2011 har haft stor effekt.

En fokuseret indsats på sygefravær siden 2011 har haft stor effekt i Hedensted Kommune. De cirka 4.000 kommunalt ansatte havde i 2015 landets 4. laveste sygefravær og dermed det laveste i det sydlige og østlige Jylland.

Det er enormt positivt for medarbejderne, for arbejdspladsen og ikke mindst for borgerne.

Målet var at skære det gennemsnitlig antal sygedage ned med én dag. Men på fire år er det lykkedes at nedbringe sygedagene hos kommunens ansatte fra 14 til 12. I samme periode er udviklingen på landsplan gået den modsatte vej. Hvor sygefraværsprocenten i Hedensted nu ligger på 3,89 er den til sammenligning på landsplan på 4,62.

Især fraværet på grund af langtidssygemeldinger har i Hedensted Kommune været faldende, og det glæder kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller.

- Det er enormt positivt for medarbejderne, for arbejdspladsen og ikke mindst for borgerne, at vores medarbejdere har et stort og stabilt fremmøde, siger Jesper Thyrring Møller til TV SYD.

Det lavere sygefravær har en række positive konsekvenser.

- Vi skal ikke bruge så mange penge til vikarer. Så vi kan bruge pengene direkte på borgernes velfærd, fuldstændig gratis. Det betyder også, at børnene møder de samme, og at der er et stabilt fremmøde på skolerne og på plejecentrene. Så der er positive virkninger hele vejen rundt, tilføjer kommunaldirektøren.

På børnepasningsområdet har faldet i sygefraværet været markant gennem de seneste fire år.

Et resultat som ifølge Lone Roesen, leder af Dagpasning, foreksempel skyldes ændring af procedurerne ved sygemelding, men også et øget fokus på medarbejdernes trivsel.

- Hvis vi skal levere pasning af høj kvalitet til kommunens børnefamilier, så er vi afhængige af, at medarbejderne møder op og trives i jobbet. Vi opererer nu med kvartalsvise opfølgninger på sygefraværet og har blandt andet sat en målrettet indsats ind i forhold til at undgå nedslidning i jobbet, siger Lone Roesen.