Snart skal du have op til fire skraldespande

Et flertal i Folketinget har tirsdag indgået en aftale om, hvordan affald skal sorteres og håndteres i fremtiden.

Uanset hvilken kommune man bor i, skal man fremover sortere affald i ti typer.

Sådan lyder det i en ny aftale, som alle Folketingets partier minus Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er med i.

Det skal gøres på en måde, så et typisk parcelhus maksimalt må have to til fire spande med flere rum, så der er forskellige pladser til de ti typer.

Affald skal sorteres både i husholdningerne og på arbejdspladser, og kommunerne skal indføre en ens indsamling.

De ti affaldstyper er mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen.

Ens indsamling fra næste sommer

Den ens indsamling i alle kommuner skal i princippet træde i kraft 1. juli næste år - tekstilaffald dog først fra 2022. Eksisterende aftaler kan udløbe, dog skal ordninger med kombineret indsamling af metal-, glas- og plast udfases senest 1. januar 2025. 

Selvom affaldsindsamlingen skal være ens i alle kommuner, så kan kommunerne tilpasse indsamlingen i forhold til de konkrete lokale forhold ved både etageejendomme, enfamilieboliger og sommerhuse.

Det vil  fortsat være muligt at gøre brug af kuber og sorteringsøer, hvor lokale forhold ikke tillader indsamling ved den enkelte bolig.

Affald i tal