TV der bevæger dig

Snart skal du have op til fire skraldespande

Et flertal i Folketinget har tirsdag indgået en aftale om, hvordan affald skal sorteres og håndteres i fremtiden.

Et typisk parcelhus får snart to til fire skraldespande. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Uanset hvilken kommune man bor i, skal man fremover sortere affald i ti typer.

Sådan lyder det i en ny aftale, som alle Folketingets partier minus Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er med i.

Det skal gøres på en måde, så et typisk parcelhus maksimalt må have to til fire spande med flere rum, så der er forskellige pladser til de ti typer.

Affald skal sorteres både i husholdningerne og på arbejdspladser, og kommunerne skal indføre en ens indsamling.

Læs også Nu skal vi til at sortere affaldet endnu mere: Hedensted skal gå fra én til 10 affaldstyper

De ti affaldstyper er mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen.

Ens indsamling fra næste sommer

Den ens indsamling i alle kommuner skal i princippet træde i kraft 1. juli næste år - tekstilaffald dog først fra 2022. Eksisterende aftaler kan udløbe, dog skal ordninger med kombineret indsamling af metal-, glas- og plast udfases senest 1. januar 2025. 

Selvom affaldsindsamlingen skal være ens i alle kommuner, så kan kommunerne tilpasse indsamlingen i forhold til de konkrete lokale forhold ved både etageejendomme, enfamilieboliger og sommerhuse.

Det vil  fortsat være muligt at gøre brug af kuber og sorteringsøer, hvor lokale forhold ikke tillader indsamling ved den enkelte bolig.

Affald i tal

  • Hver dansker smider årligt ca. 800 kilo husholdningslignende affald i skraldespanden, og vi ligger langt over gennemsnittet i EU, som er ca. 490 kilo. 
  • Knap en tredjedel af alt det danske affald går op i røg i vores forbrændingsanlæg. 
  • Vi har 23 forbrændingsanlæg i Danmark. I 2016 var der en samlet overkapacitet i forbrændingssektoren på op mod 700.000 tons. 
  • I 2016 blev der i alt importeret ca. 364.000 tons affald til forbrænding i Danmark på de dedikerede og multifyrede forbrændingsanlæg. Det udledte ca. 0,36 mio. tons CO2 i 2016. 
  • Udledningen fra importeret affald vil kunne stige til ca. 0,6 mio. tons i 2030, hvis den danske affaldsmængde reduceres – uden at forbrændingskapaciteten tilpasses danske mængder. 

Kilde: Aftaleteksten og Miljøministeriet.

Mest sete på tvsyd.dk