Stort naturprojekt bliver indviet i Hedensted

Havørreder og andre fisk kan igen trække op i Rohden Å. Opstemningen ved Svends Mølle er fjernet, og det skal fejres.

Første etape af et stort vandplansprojekt, der skal sikre bedre forhold for fiskene, er nu klar til den officielle åbning. Fredag smider medlemmer fra Vejle Sportsfiskerforening snøren i den nylagte å rundt om Svends Mølle.

Det er flere hundrede år gamle opstemninger, der er blevet fjernet. Det har tidligere forhindret fri passage for fiskene i Rohden Å.

Projektet ved Svends Mølle er det første af to stats- og EU-støttede projekter til i alt 7 millioner kroner.

Ved Brå Mølle er et lignende projekt i gang. Her bliver der også skabt et nyt å-løb uden om mølledammen.