TV der bevæger dig

Stort naturprojekt bliver indviet i Hedensted

Havørreder og andre fisk kan igen trække op i Rohden Å. Opstemningen ved Svends Mølle er fjernet, og det skal fejres.

Nu får fiskene bedre vilkår i flere å-systemer.

Første etape af et stort vandplansprojekt, der skal sikre bedre forhold for fiskene, er nu klar til den officielle åbning. Fredag smider medlemmer fra Vejle Sportsfiskerforening snøren i den nylagte å rundt om Svends Mølle.

Det er flere hundrede år gamle opstemninger, der er blevet fjernet. Det har tidligere forhindret fri passage for fiskene i Rohden Å.

Projektet ved Svends Mølle er det første af to stats- og EU-støttede projekter til i alt 7 millioner kroner.

Ved Brå Mølle er et lignende projekt i gang. Her bliver der også skabt et nyt å-løb uden om mølledammen.