Fængsel-ansatte dømt for injurier

13 ansatte i Østjyllands Statsfængsel ved Horsens er af Vestre Landsret dømt for injurier mod en socialrådgiver i det nye statsfængsel.

Sagen er fra efteråret 2007, da samarbejdsklimaet mellem fængselsbetjentene og socialrådgiverne var meget dårligt. I en klage til ledelsen beskyldte de 12 betjente og en kontorassistent socialrådgiveren for dokumentfalsk og kom med en række fornærmende udtalelser om hendes arbejde og person.

Dagbøder

Hun blev sygemeldt og anlagde senere injuriesag mod de 13 ansatte og fængslet. Både byretten og nu Vestre Landsret er enige om, at beskyldningerne om dokumentfalsk var helt uden berettigelse, og at de øvrige udtalelser var ærekrænkende.

Derfor skal de 13 ansatte hver betale ti dagbøder á 100 kroner til statskassen, og samlet 5000 kroner i godtgørelse til socialrådgiveren. Hertil kommer sagens omkostninger på i alt 46.000 kr.
Ledelsen i Østjyllands Statsfængsel blev frifundet i sagen.