TV der bevæger dig

Flertal holder fast i flytning af 80 arbejdspladser

Et stort politisk flertal i regionsrådet for Region Midtjylland står bag planen om at lukke regionens hus i Horsens og flytte de 80 arbejdspladser væk fra byen.

Forslaget om lukning af regionshuset kom dagen efter, at det stod klart, at Anders Kühnau fra Horsens skulle afløse Bent Hansen som regionrådsformand. Foto: Region Midtjylland

Det står klart efter det første møde tirsdag i det nyvalgte forretningsudvalg i Region Midtjylland.

Kun Venstre, DF og Enhedslisten vil overveje sagen en ekstra gang, inden den endelige afgørelse træffes på regionsrådets møde den 31. januar.

Jeg er både skuffet og ærgerlig over lukningen af et velfungerende regionshus og tabet af lokale arbejdspladser.

Peter Sørensen, borgmester, (S), Horsens

- Jeg er både skuffet og ærgerlig over lukningen af et velfungerende regionshus og tabet af lokale arbejdspladser - men anerkender, at regionen er i deres gode ret til at træffe en sådan beslutning og dermed centraliserer sin administration, siger Horsens-borgmester Peter Sørensen, (S), til TV SYD.

Læs også Bent Hansen foreslår lukning af regionshuset i Horsens

Det var den nu afgåede formand i Region Midtjylland, Bent Hansen, (S), der som noget af det sidste foreslog, at regionens administrationsbygning i Horsens lukkes. Forslaget kom dagen efter, at det stod klart, at partifællen Anders Kühnau fra Horsens skulle afløse Bent Hansen som regionrådsformand.

Flytningerne af medarbejderne vil ske fra ca. 1. juni – 31. december 2018.

Samlet set vil forslaget betyde besparelser på knap 4 milloner kroner. Besparelserne kommer bl.a. som følge af, at Region Midtjylland efter omlægningen vil have færre kvadratmeter til rådighed og dermed mindre udgifter til husleje, varme mv.  Der vil ikke blive tale om at afskedige medarbejdere, men en del ansatte får noget længere til deres arbejdsplads. De fleste medarbejdere i Horsens vil få ny arbejdsplads på Olof Palmes Alle i det nordlige Aarhus.

Region Midtjyllands administration

Ved Region Midtjyllands dannelse blev de centrale administrative funktioner placeret på regionens hovedsæde i Viborg samt i tre regionshuse i Aarhus, Horsens og Holstebro.
Da regionen ved kommunalreformen alene overtog amtsgården i Viborg, skete etableringen ved at indgå lejemål i Aarhus og Horsens samt ved at indrette lokaler på hospitalet i Holstebro.
Behovene har siden da udviklet sig, så der i dag kun er placeret ca. 80 medarbejdere i Horsens og ca. 70 medarbejdere i Holstebro, mens der er ca. 500 medarbejdere i Viborg og ca. 700 medarbejdere i Aarhus. 

 

.