Ros giver færre sygedage

Syge skolelærere i Horsens bliver raske, hvis de får ros.

Hvis skolelærere får ros, bliver de mindre syge.
Det har man konstateret på Langmarkskolen i Horsens.

I 2010 var sygefraværet blandt lærerne 4 %.
Sygefraværet for lærerne i hele Horsens Kommune var 5,3 %.
 
Årsagen er blandt andet ros, ros og atter ros, fortæller skoleleder Jørn Vedel Eriksen.

- Vi er meget bevidste om at uddele ros, når en lærer har gjort noget godt. Det er ikke nok at sige, at ?det er i orden?. Der skal synlig anerkendelse til fra ledelsens side. Det kan være ?et klap på skulderen? i form af, at vi konsekvent giver lærerne feedback, når de kommer med input til anderledes måder at gøre tingene på, uanset om idéerne er realistiske eller ej. Og så er lærerne også indbyrdes gode til at anerkende hinanden, siger Jørn Vedel Eriksen.

Også skolens pædagoger har markant færre sygedage end kommunens ansatte generelt.