TV der bevæger dig

Statsfængslet Østjylland skal lukke halv afdeling

Statsfængslet Østjylland i Horsens skal lukke en halv afdeling. Midlertidigt. Faldende kriminalitet og færre varetægtsfængslinger betyder, at der er færre indsatte i danske fængsler.

00:23

Statsfængslet Østjylland lukker 10 pct. af sine celler. (Foto: TV SYD)

1 af 2

- Jeg kan bekræfte, at vi skal lukke 24 pladser ud af 248. Det er en halv afdeling, siger fængselsinspektør Niels Kløve Larsen til TV SYD.

Lukningen af de 24 pladser betyder, at nogle ansatte skal flyttes internt.

NIels Kløve Larsen understreger, at nedlukningen er midlertidig.

- Men jeg forstår godt, at nogle ansatte kan være usikre på fremtiden. Der er overskud af personale i JYlland og underskud på Sjælland. Så nogen kan frygte at blive tvangsflyttet til københavnske fængsler. Men der er vi slet ikke nået endnu.

Antallet af afsonere har været nedadgående i lang tid. Det har Statsfængslet Østjylland også kunnet aflæse i sine tal.

- Det skyldes dels et fald i kriminaliteten, forklarer Niels Kløve Larsen. Og dels at vi varetægtsfængsler færre, så fængslerne ikke er så pressede.

- Samtidig bliver flere dømt til samfundstjeneste eller får en fodlænke. Ordningen med fodlænker er blevet udvidet, så folk, der skal afsone op til seks måneders fængsel, kan tilbydes den form for afsoning i stedet for fængsel.

Tendensen bekræftes af en undersøgelse fra Justitsministeriet, som viser, at risikoen for at blive udsat for kriminalitet er den laveste i næsten 30 år.

- Det er meget glædeligt, at strafmassen ? som vi kalder det i Kriminalforsorgen ? falder. Det betyder, at Danmark er blevet et endnu tryggere sted at være. Men for Kriminalforsorgen betyder det også, at vi skal tilpasse vores virksomhed og reducere kapaciteten. Det bliver en hovedopgave for os i 2015, siger Kriminalforsorgens direktør Johan Reimann.

 

 

En undersøgelse, som Justitsministeriets forskningskontor publicerede i december, viser, at niveauet for kriminalitet i 2013 sammen med 2009 og 2012 er det laveste i næsten 30 år. 1987 er det år, hvor man første gang målte, hvor stor risikoen er for at blive udsat for kriminalitet i Danmark.

  10.000 borgere har deltaget i undersøgelsen, som viser, at både tyveri, hærværk og vold er for nedadgående. I 2013 angav 11 procent af de 10.000, at de havde været udsat for tyveri. Det er færre end i 2012 og i perioden som helhed. 5 procent af danskerne blev udsat for hærværk i 2013, og ca. 1,5 procent for vold.