LM Wind Power bryder loven

Det er ikke i orden når medarbejdere på LM Wind Power, på grund af tidspres, blæser sundhedsskadeligt glasfiberstøv ud i lokalerne i stedet for at støvsuge. En ekspert i arbejdsmiljø vender tommelfingeren nedad overfor LM efter at have set videooptagelser fra dagligdagen på LM i 2005.

Ifølge ekspert i arbejdsmiljø, Lene Bildtoft, så ville der vanke seks påbud i løbet af de 12 minutter de private optagelser varer.

I lokalerne, hvor medarbejderne går rundt uden åndedrætsværn, hænger der våde polyesterstykker til tørre og de afdamper styren. De burde have stået under udluftning. Det er sundhedsskadeligt gennem længere tid at indånde disse styrendampe.

Al den glasfiberstøv, der ligger overalt på gulve, vægge og borde, er farligt for lungerne. Medarbejdere, der indånder store mængder støv, risikerer ifølge Lene Bildtoft at udvikle lungesygdommen KOL.