Ny tunnel bliver et kunstværk

En tunnel til gående og cyklende behøver ikke at være en skræmmende beton-kasse med sparsomt lys.

Det har designfirmaet Kollision fra Aarhus dokumenteret med et vinder-forslag til en tunnel mellem den nye bydel, Design City Kolding, og byens uddannelser.

Lys skal skabe en unik oplevelse i den nye tunnel. En stadig vekselvirkning mellem lys og skygge skal sikre, at oplevelsen ved at gå gennem tunnellen aldrig er den samme.

Kollision kalder deres vinderforslag for Interferens. Firmaet har taget udgangspunkt i, at bylivet er præget af to modsatrettede tendenser; en drift mod at mødes og være en del af fællesskabet og en trang til at være alene og anonym midt i mylderet.

Den nye tunnel skal stå klar efter sommerferien, når SDU tager et nyt universitetsbyggeri i brug.

6.000 studerende skal færdes i området.